Muayenehane Tabiplerine Çalışma Kısıtlaması Getiren Yönetmeliklerin İptali İçin Dava Açıldı

tarafından
38
Muayenehane Tabiplerine Çalışma Kısıtlaması Getiren Yönetmeliklerin İptali İçin Dava Açıldı

İstanbul doktor Odası, Özel muayenehanelere çalışma kısıtlaması getiren 06.10.2022 tarihli Resmi Gazete’de özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan özel sıhhat Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’in iptali için dava açtı.

Oda tarafından yapılan açıklamada, “Bu düzenlemeler ile muayenehanelerinde mesleklerini özgür olarak icra eden doktorların, hastalarının teşhis ve tedavi süreçlerini Özel sıhhat kuruluşlarında (özel hastaneler ve tıp merkezlerinde) yapabilme hakları hukuka muhalif olarak kısıtlanmıştır. Hekimlerin haklı yansıları ve yapılan toplantılar sonucunda Türk Tabipleri Birliği tarafından, değişikliklerin yürütmelerinin durdurulması ve iptali talebiyle her iki yönetmelikle ilgili davalar açılmıştır. İstanbul tabip Odası Yönetim Konseyi tarafından da başvuran bütün muayenehane tabiplerine hukuksal takviye verilmesine ve isimlerine vekaleten dava açılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda yaptığımız İlan sonucunda 206 Tabip vekaletname ileterek dava açılması talebinde bulunmuştur” denildi.

Eşitlik Unsuruna Aykırı

Odanın yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi, “31.10.2022 tarihi itibariyle de 206 Tabip ismine, Danıştay Başkanlığı nezdinde dava açılmıştır. Davada, özel Hastaneler Yönetmeliği’ni değiştiren ve çalışma kısıtlaması getiren unsurların; Üst hukuk kurallarına uyulmaması sebebiyle Anayasa’nın 124. unsuruna 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Biçimi İcrasına Dair kanun ile 2219 sayılı özel Hastaneler Kanunu kararlarına, Anayasa’nın 5., 48. ve 49. unsurları ile 10. hususunda düzenlenen çalışma hakkı ve kontrat özgürlüğü ile Adalet prensibine, Anayasa’nın 2. hususunda düzenlenen hukuk devleti ile tüzel Emniyet ve bellilik, kazanılmış hak ve legal beklenti unsurlarına, Anayasa’nın 13. unsurunda düzenlenen Temel hak ve özgürlüklerin özüne dokunulmasının Muhtemel olmadığına dair kurala, Sebep ve Gaye ögeleri tarafından halk faydası ve hizmet gerekleri unsurlarına, Anayasa’nın 17. hususunda düzenlenen sıhhate erişim hakkına, Hasta Hakları Yönetmeliği’nde düzenlenen Tabip seçme hakkına, Hasta mahremiyeti ve doktorların Sır saklama yükümlülüğüne, Anayasa’nın 20. unsurunda düzenlenen Özel hayatın saklılığına, Tıbbi Deontoloji Tüzüğü’ne, milletlerarası mukavelelere ve 6698 sayılı Şahsî Bilgilerin Korunması Kanunu’na,
• 1219 sayılı Kanun’un ve Hasta hakları Yönetmeliği’nin hastanın aydınlatılması ve isteğe ait kurallarına, aykırı oldukları belirtilmiş ve sıhhat Bakanlığı’nın savunması beklenmeksizin, bu değişikliklerin acilen yürütmesinin durdurulması ve iptali talep edilmiştir. Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan özel sıhhat Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’te yapılan birebir içerikteki kısıtlamalara yönelik olarak da İstanbul tabip Odası ismine dava açılmıştır. Gelişmelere ait tüzel bilgi ayrıyeten paylaşılacaktır. (Kaynak: İstanbul doktor Odası) (BSHA – ilim ve sıhhat Haber Ajansı )