Molnupiravir İlacı Hakkında Bilgilendirme

tarafından
44
Molnupiravir İlacı Hakkında Bilgilendirme

Molnupiravir İlacı Hakkında Bilgilendirme. Vakaların artmasıyla birlikte, halk tarafından Covid-19 tedavisinde kullanılan Molnupiravir isimli ilaca dair sorular da artış göstermeye başladı. 

Pandemide yasakların kalkmasıyla birlikte hadise sayıları rekor seviyelere geldi. 11-17 Temmuz tarihleri ortasında Sıhhat Bakanlığı datalarına nazaran 226 bin 532 hadise sayısına ulaşıldı. Geçtiğimiz aylarda kapanan yataklı Covid-19 servisleri ve ağır bakım üniteleri ise tekrar açılmaya başladı. 

Vakalar Arttı Molnupiravir İlacı Hakkında Sorular Arttı

Türk TORAKS Derneği II. Lider Yardımcısı Prof. Dr. Nurdan Köktürk, “T.C Sıhhat Bakanlığı’na ilişkin bilgilere nazaran ülkemizde 11-17 Temmuz 2022 tarihleri ortasında Covid-19 olay sayısı 226 bin 532’ye ulaşmıştır. Covid-19 yataklı servislerinin ve ağır bakımların tekrar açılmaya ve dolmaya başladığı haberleri gündemimizdedir. 65 yaş üstü yahut kronik hastalığı olan hastaların kullanması gereken Molnupiravir isimli ilaç ülkemizde mevcuttur. İlaç, Sıhhat Bakanlığı ve bakanlığa bağlı sıhhat müdürlüklerince, PCR testi müspet olan hastalara temin edilmektedir. Lakin Molnupiravir için hastalarımızdan sıkça sorular gelmektedir. Bu nedenle hastalarımızın sorularına yanıtlar hazırladık. Risk kümesinde olan vatandaşların ise ilaç talebinde bulunmalarını öneriyoruz” dedi. 

Molnupiravir İlacı

Molnupiravir nasıl tesir ediyor?

Molnupiravir SARS-CoV-2 üzere RNA virüslerde, çoğalmayı önleyerek tesir gösteriyor. Ağız yolu ile beş gün, günde iki defa 800 mg dozda (12 saatte bir 4’er tablet) kullanılmaktadır.

Molnupiravir tüm varyantlara karşı tesirli midir?

Yapılan çalışmalar Molnupiravir’in, Covid-19’a karşı, Omicron dahil tüm varyantlarında emsal aktiflik gösterdiğini düşündürmektedir.

Molnupiravir’in yan tesirleri nelerdir?

Molnupiravir beden tarafından uygun tolere edilir bir ilaçtır. Günde iki defa 800 mg (12 saatte bir, 4’er tablet) kullanımda doz kısıtlayıcı rastgele bir yan tesir görülmemiştir. En sık görülen yan tesirler ise diyare (ishal) (%3), bulantı (%2), baş dönmesi (%1) ve baş ağrısıdır (%1).

Molnupiravir kimlerde kullanılır?

Molnupiravir ülkemizde 12 Şubat 2022’de yayınlanan T.C. Sıhhat Bakanlığı Covid-19 Rehberi ile kullanıma girmiştir. Bu rehbere nazaran PCR ile kesin tanısı olan, hafif-orta seyirli, semptomlarının birinci 5 gününde olan ve ağır COVID-19 geçirme açısından yüksek riskli olan erişkin (≥18 yaş) Covid-19 hastalarında, aşılama durumuna bakılmaksızın kullanılması önerilmektedir.  Tanımlanan yüksek risk kümeleri ise şunlardır: İleri (>65) yaş, primer immün yetmezlikler (bağışıklığı baskılanmış hastalar), son 1 yılda kemoterapi uygulanmış olması, son 6 ayda radyoterapi uygulanmış olması, solid organ nakli, kemik iliği nakli, AIDS, son bir yılda içerisinde Rituksimab tedavisi uygulanmış olması (13).

Molnupiravir kimlerde kullanılmaz?

Molnupiravir’in hamilelerde ve gebelik planlayan bayanlarda, çocuklarda kullanımı önerilmemektedir. Emziren annelerde de ilacın kullanımı müddetince ve kullanımından 4 gün sonrasına kadar emzirmeye orta verilmesi vurgulanmaktadır.

Molnupiravir konutta kullanılabilir mi?

Evet.

Molnupiravir nereden temin edilebilir?

İlaç hastaya filyasyon gruplarınca iletilmektedir. Tedavi sürecinde özel bir takip gerekmemektedir. İshal, kusma, baş dönmesi, baş ağrısının yanı sıra rastgele farklı bir yan tesir gelişmesi durumunda filyasyon grupları bilgilendirilmelidir. Gerek görüldüğünde hasta, hastaneye yönlendirilmelidir.

Molnupiravir bireylerin Covid-19 olmasını engellemek ( profilaksi )  için hasta bireylerle temas  öncesi  ve  sonrasında kullanılabilir mi?

Hayır.

Molnupiravir’in pandemi başlarında kullanılan Favipiravir ile benzerliği var mıdır?

Hayır.

Molnupiravir sıtma ilacı mıdır?

Hayır.

Molnupiravir başka ilaçlarla  etkileşime girer mi?

Sınırlı, mevcut bilgilere dayanarak Molnupiravir ile başka ilaçlar ortasında etkileşim tanımlanmamıştır. 

Ülkemizde risk kümesinde Molnupiravir temininde istenen test var mıdır?

Evet. PCR testi müspet olan risk kümesine ilaç temin edilmektedir. Bu nedenle risk grubundaysanız kesinlikle PCR testinizi yaptırınız.

Molnupiravir ‘in son kullanım tarihi geçtiyse ne yapmalıyım?

İlacın son kullanma tarihi geçmiş olsa dahi Sıhhat Bakanlığı (SB) Tıbbi İlaç ve Tıbbi Aygıt Kurumu kontrolü ve müsaadesiyle kullanımına müsaade verilmiş görülmektedir. (BSHA – Bilim ve Sıhhat Haber Ajansı) Kaynak – Türk TORAKS Derneği