Mersin Usta Öğreticiler Derneğinden Basın Açıklaması

tarafından
43
Mersin Usta Öğreticiler Derneğinden Basın Açıklaması

Meslek Eğitimcileri Usta Öğreticiler Federasyonu  ve Mersin Usta Öğreticiler Derneğinden ortak Basın Açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları yönetmeliğinin 4. Hususundaki tanıma nazaran halk eğitimi; “Örgün eğitim sistemine hiç girmemiş ya da rastgele bir kademesinde bulunan yahut bu kademelerden çıkmış bireylere gerekli bilgi, marifet ve davranışları kazandırmak için örgün eğitimin yanında yahut dışında onların; ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişmelerini sağlayıcı nitelikte, çeşitli müddet ve seviyelerde hayat uzunluğu yapılan eğitim-öğretim-üretim rehberlik ve uygulama faaliyetlerinin tümüdür”.
Genel başlıklar altında; Okuma-yazma öğretmek, Ulusal bütünleşmeye yönelik herkesin kanısını, kişiliğini ve yeteneklerini geliştirici biçimde eğitim çalışmaları yapmak; Ulusal ve Geleneksel kültür kıymetlerinin korunması, Toplu yaşama, dayanışma, yardımlaşma, birlikte çalışma ve örgütlenmeye yönelik alışkanlıklar kazandırmak; Çeşitli mesleklerde çalışmakta olanların hizmet içinde ve mesleklerinde gelişmeleri için gerekli bilgi ve maharetlerini sağlamak; Genel manada toplumun, Eğitim, Toplumsal ve kültürel manada gelişimini sağlamada katkılar sunmaktır.
Bu hizmetler; Öğretmenin kâfi olmadığı durumlarda Usta Öğreticiler çalıştırılarak karşılanmaktadır. Yeni liberal devirde dünyanın pek çok ülkesinde olduğu üzere ülkemizde de eğitim harcamalarının çok kıymetli bir kısmını oluşturan işçi masraflarının düşürülmesi temel siyaset olarak benimsenmiştir. Böylece var olan öğretmen açığı, yüksek maliyetli olan atamalar yerine kontratlı öğretmen, takımsız usta öğretici, vekil ve fiyatlı öğretmen ile kapatılmaya çalışılmaktadır. Bu da Milli Eğitim Bakanlığı’nda (M.E.B.) esnek istihdam uygulamalarını arttırmıştır.

Usta Öğretici

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Uzunluğu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitim Merkezlerinde kısmi vakitli çalışan yaklaşık 98000 Takımsız Usta Öğretici Devlet Memurları Kanununda belirtilen sorumlulukları yerine getirmekle birlikte emeklerinin karşılığı olan toplumsal haklardan yoksun kalmaktadır.
Süreksiz işçi olarak istihdam edilen Takımsız Usta Öğreticiler, Ulusal Eğitim Bakanlığı tarafından memur yahut kontratlı olarak kabul edilmemekte; Çalışma ve Toplumsal Güvenlik Bakanlığı tarafından ise emekçi olarak sayılmamaktadır. Bu durum; statüsü belirli olmayan, iş teminatından mahrum, hiçbir özlük hakkına sahip olmayan, fiyatları resmi tatiller, bayramlar, doğum izinlerinde, vb. günlerde kesintiye uğrayan, aldıkları fiyat minimum fiyatın bile altında olan, toplumsal teminatları olmayan eğitim işçisi sınıfının oluşmasına yol açmıştır. Lakin son Yargıtay kararına nazaran usta öğreticilerin memur statüsünde çalıştıkları tescil edilmiştir. Memur sendikalarına üye olma çalışmaları başlamıştır. Bu da usta öğreticilerin statü kazanımlarında çok kıymetli bir adımdır.

Meslek Eğiticileri

Aynı misyonda çalışan Takımlı Usta Öğreticiler 657 sayılı kanunun tanıdığı tüm haklardan yararlanırken, takımsız olarak çalışan Usta Öğreticilerin hiçbir hakka sahip olmaması, birebir hizmeti gören kamu vazifelileri ortasında hizmet karşılık biçimleri bakımından farklılıklar oluşturarak eşitsizliğe neden olmakta ve çalışma barışını bozmaktadır. Takımsız Usta Öğreticiler kurumlarına 20-25 sene hizmet etmelerine karşın kıdem tazminatı alamamakta; emeklerine karşın kurs onayları yenilenmezse işsiz kalmakta (Bu Durum Bilhassa Pandemi Döneminde Süreklilik Arz Etmiştir), işsizlik sigortasından da faydalanamamaktadırlar. Meslek Eğitimcileri Usta Öğreticiler Federasyonu İdare Konseyi Eğitim Heyet Başkanı

Mersin Usta Öğreticiler Lideri Danacı

Mersin Usta Öğreticiler Lideri Fatma Danacı, Halk Eğitimi Merkezlerinde çalışan usta öğreticilerin tamamı aylık 160 saat derse girmemektedir. Ortalama girilen ders haftalık 30 saat, aylık 120 saat civarındadır ve ele geçen fiyat 2022 yılında % 41,69’luk bir artışla ve her beş saat için bir saat ek uygulaması ile 5740 tl’ ye çıkartılmıştır ki, bu da şu anki kurallarda geçinilebilecek bir fiyat değildir ve taban fiyat kadardır. Kaldı ki, bundan sonraki süreçte haftada 30 saatin altında çalışanlar taban fiyat altında kalacaktır. Bunu düzeltmenin bir yolu bir saat karşılığı 140 olan göstergenin 200 olarak güncellenmesi gerekmektedir ki yoksulluk sonu üstünde bir fiyat alabilelim.
Usta Öğretici puanlama sisteminde yapılan değişiklik ile Usta Öğreticilerin hizmet mühletleri 10 yıl ile sonlandırılmıştır. Bu durum 25 yıl hizmet veren Usta Öğreticilerin mağduriyetine sebep olmaktadır. Yıl sayısı 360 güne bölünerek toplamı 10 puan ile sonlandırılmaktadır. Bu hususun gözden geçirilerek, her eğitim öğretim yılına 1 (Bir ) puan verilerek yine düzenlenmesi gerekir. Ayrıyeten antrenörlük evrakına de puanlama siteminde yer verilmesi gerekmektedir.
Hayat Uzunluğu Öğrenme Genel Müdürlüğü yönetmeliğinde Usta Öğreticinin bir yıl içerisinde çalışma müddeti 11 ay ile sonlandırılmıştır. Bu mühlet havuz sistemi bir ay sürmekte misyona başlama da bir ay sürmekte iki ay boşa gitmektedir. Toplam çalışılan müddet ise 10 ayı geçmemektedir. Bunun düzeltilerek hizmete orta vermeden 12 ay çalışma mühleti olması için yönetmeliğin gözden geçirilmesi gerekmektedir.
Takımsız Usta Öğreticilerimizin yaşadığı ezaları gidermek ve hizmetlerinin karşılığı olan özlük haklarının tesis edilmesini sağlamak için, Ulusal Eğitim Bakanlığı’na bağlı Halk Eğitim Merkezlerinde, Milli Eğitim Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığınca ortaklaşa belirtilen memur takımlarına yahut 4B kontratlı takımlarına atanmaları zaruriyeti oluşmuştur. (BSHA – Bilim ve Sıhhat Ajansı)