Maymun Çiçeği Aşısı Var Mı ?

tarafından
43
Maymun Çiçeği Aşısı Var Mı ?

Maymun Çiçeği Aşısı Var Mı ?  Maymun Çiçeği Hastalığı (Monkeypox). Türk Tabipler Birliği, çiçek hastalığı aşısının Maymun Çiçeği hastalığında da muhafaza sağladığını, yeni aşılar da geliştirildiğini bildirdi.

Maymun Çiçeği Aşısı Var Mı ? Çiçek Aşısı Tedavi Eder Mi ?

Türkiye’de birinci olayın görülmesinin akabinde bir açıklama yapan Türk Tabipler Birliği, Maymun Çiçeği hastalığının COVID-19 üzere süratle yayılan bir hastalık olmadığını, lakin hastalığın birinci sefer bu kadar yaygınlaşmasının dikkat edilmesi gereken bir husus olduğunun altını çizdi “Hastalığın birinci kere saptandığı Afrika dışında da salgınların olması, global seviyede kıymet verilmesi gerektiğini vurgulamaktadır” diyen yetkililer, “Farklı kıtalarda birçok ülkede tespit edilen olayların ve bu olayların nedeni olan virüslerin birbiriyle temaslı olup olmadığının şimdi gösterilememesi, birbirleriyle bariz teması olmayan insanlarda maymun çiçeği tespit edilmesi; virüsün sessizce yayılıyor olabileceğini düşündürerek tasaya neden olmaktadır. Çiçek aşısının sonlandırılması ile irtibatlı olarak azalan nüfus bağışıklığı, maymun çiçeği hastalığının tekrar canlanması için bir neden olduğu düşünülmektedir. Beşerden beşere bulaşma mümkünlüğü sırf hane halkı üyeleri ortasında değil, hasta bireylere bakım sağlayanlar ortasında da bir tasa kaynağıdır” dedi. 

Maymun Çiçeği Aşısı Var Mı ?

Çiçek Aşısı İle Bağışıklanmış Olanlar Maymun Çiçeği Hastalarının Bakımını Yapmalı

Dünyadaki olayların ani artışının, maymun çiçeği virüsünün geçmişe nazaran daha kolay bulaşmasını sağlayan bir mutasyonundan kaynaklanıp kaynaklanmadığını ve her bir maymun çiçeği hastalığı salgınının tek bir kökene kadar uzanıp uzanmadığını ortaya koyacak çalışmalar yapılmadı. Tüm bunlara dayanarak maymun çiçeği hastalığının halk sıhhati açısından kıymeti hafife alınmamalıdır. Öncelikle Sıhhat Bakanlığı’na düşen vazifeler; riskli şahısların belirlenerek bir aşılanma programının planlanması, COVID-19 salgınında başarısız olan sürveyans sisteminin tekrar gözden geçirilerek hazır hale getirilmesi, hasta bakımlarının daha evvelce çiçek aşısı ile bağışıklanmış daha az riskli bireyler tarafından yapılmasının sağlanması, kâfi ilaç temini için şartların oluşturulması, laboratuvar ve sıhhat kurumlarındaki çalışma ortamının tekrar düzenlenmesi için gerekli koşulların sağlanması, alınacak başka tedbirlerin belirlenmesi ve bir an evvel kamuoyu ile paylaşılması, panik yaratmadan halka ve sıhhat çalışanlarına yönelik eğitimlerin planlanmasıdır. Bütün sürecin, Türk Tabipleri Birliği (TTB) başta olmak üzere ilgili emek ve meslek örgütleriyle birlikte bilimsel ve şeffaf bir anlayışla yürütülmesi; COVID-19 salgınında onbinlerin kaybına neden olan yanlışların yine yapılmasını önleyerek, topluma da inanç verecektir. İnsanın tabiatla kurduğu talana ve tahribata dayalı alakanın zoonozların ortaya çıkışını kolaylaştırması; COVID-19, maymun çiçeği virüsü hastalığı üzere salgınların son olmayacağını bize göstermektedir. Bu hastalıkların ortaya çıkışının ve pandemilere neden olmasının önlenmesinin; lakin bu hastalıklara neden olan sistemle çaba ederek olabileceğini tekrar vurguluyoruz.

Maymun Çiçeği Hastalığı ve Maymun Çiçeği Aşısı  Hakkında Birtakım Kıymetli Bilgiler

  • Maymun çiçeği hastalığına, poxviridae ailesindeki orthopoxvirus cinsinin bir üyesi olan maymun çiçeği virüsü neden olur.
  • Maymun çiçeği hastalığı; öncelikle Orta ve Batı Afrika’nın tropik yağmur ormanlarında ortaya çıkan ve vakit zaman öbür kıtalarda da görülen bir viral zoonotik hastalıktır.
  • Maymun çiçeği hastalığı; genel olarak ateş, kızarıklık ve şişmiş lenf düğümleri ile kendini gösterir ve bir dizi tıbbi komplikasyona yol açabilir.
  • Maymun çiçeği hastalığı çoklukla iki ila dört hafta süren semptomların akabinde seyri duran bir hastalık olmasına karşın ağır olaylara dönüşebilir. Nitekim son zamanlardaki vaka-ölüm oranı %3-6 civarındadır.
  • Maymun çiçeği hastalığı, enfekte bir kişi yahut hayvanla yakın temas yoluyla yahut virüs bulaşmış gereçten insanlara bulaşabilir.
  • Maymun çiçeği hastalığı virüsü; bir şahıstan başkasına lezyonlar, beden sıvıları, teneffüs damlacıkları, yatak örtüsü ve gibisi kontamine gereçlerle yakın temas yoluyla bulaşabilir.
  • Maymun çiçeği hastalığının belirtileri çiçek hastalığına benzeri; lakin çiçek hastalığına nazaran hem daha az bulaşıcıdır hem de ondan daha az önemli hastalığa neden olur.
  • Çiçek hastalığını yok etme programı sırasında kullanılan aşılar da maymun çiçeği hastalığına karşı müdafaa sağlamıştır. Maymun çiçeği hastalığının önlenmesi için onaylanmış yeni aşılar da geliştirilmiştir.
  • Çiçek hastalığı tedavisi için geliştirilen bir antiviral ilaç, maymun çiçeği hastalığı için de ruhsatlandırılmıştır.

Not: 2002 yılından itibaren “Sağlıkta Dönüşüm Projesi”nin yıkıcı tesirinin bir sonucu olarak Hıfzıssıhha Enstitüsü kapatılmış, böylelikle ulusal aşı siyasetimiz yahut aşı üretimimiz ortadan kalkmış, büsbütün dışa bağımlı bir hal almıştır. 2019 yılında Avrupa’da maymun çiçeği için onaylanmış olan aşı da Hıfzısıhha Enstitüsü’nde tespit edilen “Ankara suşu” kullanılarak üretilmiştir. Aşı, daha çok laboratuvar çalışanlarına uygulanmaktadır.