Mahallî İdarelerde Sürdürülebilir Ulaşım Tahlilleri konuşuldu

tarafından
31
Mahallî İdarelerde Sürdürülebilir Ulaşım Tahlilleri konuşuldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi, MAtchUP projesi kapsamında sunulan kent içi ulaşım problemlerine kalıcı ve sürdürülebilir tahlillerin yaygınlaştırılması için “Yerel İdarelerde Sürdürülebilir Ulaşım Tahlilleri Çalıştayı”nı çevrimiçi olarak gerçekleştirdi. Çalıştaya; Sürdürülebilir Kent İçi Hareketlilik Planı (SUMP) çalışmaları yürüten İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir ve Kocaeli Büyükşehir Belediyeleri, Sürdürülebilir Ulaşım Tahlilleri Bulunan Gaziantep, Malatya, Muğla ve Adana Büyükşehir Belediyeleri ile MAtchUP Kentler Ağı İştirakçi Belediyeler, Antalya İlçe Belediyeleri, akademisyenler ve özel kesim temsilcileri katıldı.

ULAŞIM TAHLİLLERİ UYGULAMALARI ANLATILDI

Çevirimiçi düzenlenen çalıştayın ulaşımda sürdürülebilirlik için teknik, idari ve finansal kapasitelerin güçlendirilmesine, kesimler ortası diyalog ve stratejik iş birliğine, uygun uygulamaların ve modellerin geliştirilmesine katkı sunması bekleniyor. Çalıştayda; MAtchUP Projesi ulaşım ortağı Taysim Proje’den Dr. Taylan Engin ve Dr. Metin Keyifli Aydın, Sürdürülebilir Ulaşımda Kentsel Mobilite ve MAtchUP Projesi Ulaşım Tahlilleri Uygulamalarını aktardı.

SORUNLAR VE EKSİKLER PAYLAŞILDI

Çalıştayda iştirakçiler ise yayalaştırma, bisiklet yolları, elektrikli ulaşım sistemleri, ulaşım tipleri ortası entegrasyon üzere projelerin mevcut Ulaşım Ana Planlarına entegre edilmeye çalışıldığında yaşanan meseleler ve kapasite eksiklikleri üzere bahisleri paylaştı. İştirakçiler, SUMP (Sürdürülebilir Kent İçi Hareketlilik Planları) konseptinin ulaşımla ilgili sorunları çözme konusunda teşvik edici özelliği olduğunu belirtti.

POLİTİK İSTEK VE TAKVİYE GEREKSİNİMİ

Katılımcılar Avrupa Birliği aday ülkesi olduğumuz için 2016 yılında SUMP’ların fonlarla desteklendiğini lakin bu planları hazırlamak için politik istek ve takviyeye muhtaçlık duyulacağını ayrıyeten SUMP literatürünü takip etmek için teknik kapasite pürüzü sorunlarının öncelikli olarak ortadan kalkması gerektiğini de vurguladı. SUMP’ların Ulaşım Ana Planlarını, Lojistik Ana Planlarını ve Arazi Kullanım Planlarını kendi altında birleştirip geliştirerek Kentlerin Ulaşımının Sürdürülebilir hale getirileceği vurgusu yapıldı.

ULAŞIM VİZYONUNU GELİŞTİRECEK

Antalya Büyükşehir Belediyesi de sürdürülebilir ulaşım tahlilleri ile kentte herkes için erişilebilir, emniyetli, inançlı, hava ve gürültü kirliliğini azaltan, uygun maliyetli ulaşım cinslerinin arttırılması ve kentsel etrafın uygunlaştırılması, kent halkının hayat kalitesinin daha da arttırılmasını planlıyor. STK’lardan, meslek odalarından, üniversitelerden ve lokal idarelerden SUMP hazırlıklarında yer alan çalışanların geçmiş tecrübe ve bilgi birikimlerini bir çatı altında toplayan Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent içi sürdürülebilir ulaşım vizyonunun geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına katkı sunmayı hedefliyor.

İHTİYACA YÖNELİK ÇÖZÜMLERE

şitlikçi, erişilebilir, insan odaklı ve çevreci ulaşım pratikleri ve siyasetlerinin yaygınlaşmasını hedefleyen ve destekleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi, yereldeki muhtaçlığa yönelik yenilikçi tahlillerin geliştirilip uygulanması için çalışmalar gerçekleştirecek. Gayelerinden biri de sürdürülebilir ulaşım konusunda aksiyonlar alabilmek olan MAtchUP Projesi ile Antalya Büyükşehir Belediyesi STK’ları, özel bölüm temsilcilerini ve vatandaşı bir ortaya getirerek sürdürülebilir ulaşım yaklaşımını benimsetmeyi ve bu uygulamaları ulusal ölçekte hayata geçirmek için çalışmalar planlamayı hedefliyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı