Mağdurlar Görülmeli, Haklar Ödenmeli

tarafından
34
Mağdurlar Görülmeli, Haklar Ödenmeli

Memur-Sen Konfederasyonu, 28 Şubat Darbesiyle mahkûm edilen mağdurların prestijlerinin iade ve ziyanlarının tazmin edilmesi hedefiyle 81 vilayette ortak basın toplantısı düzenledi.

Memur-Sen İzmir Bayanlar Komitesi tarafından gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Memur-Sen İzmir Bayanlar Komitesi Lideri Emine Şatır, “28 Şubat zihniyetinin tarihin çöp sepetinde gerçek manada yerini alması yalnızca faillerinin mahkûm edilmesiyle değil mağduriyetlerin telafisi, ziyanlarının tazminiyle mümkün olacaktır” sözlerini kullandı.

Emine Şatır konuşmasında şu sözlere yer verdi;

Memur-Sen Bayanlar Kurulu olarak bugün 81 vilayette eş vakitli gerçekleştirdiğimiz Basın Toplantısına hepiniz beğenilen geldiniz.

Milletin iradesinin ve egemenliğinin, çoğunluğu bayan olmak üzere kamu vazifelilerinin emeğinin, ekmeğinin, hak ve özgürlüğünün gasp edildiği 28 Şubat darbesinden bugüne tam 24 yıl geçti.

Postmodern olarak tesmiye edilen 28 Şubat askeri müdahalesi, o meşum MGK toplantısının tarihiyle anılsa da 90’lı yılların başında başlamış bir “vesayet” sürecidir.

Millete bakan istikametiyle yırtıcı bir toplum mühendisliğinin, devlete bakan istikametiyle de ülke varlığını talan etme yolsuzluğunun ismidir. Milletin içinden çıkan inançlı takımların iktidara gelmesini hazmedemeyenlerin şuursuz intikam hırsıyla;

6 milyon kişi hukuksuz fişlemelerle sakıncalı ilan edildi.

Binlercesi haksız soruşturma ve kovuşturmalarla mahkûm edildi.

Öğrenciler okullarından, kamu vazifelileri memuriyetten, emekçiler işlerinden ihraç edildi. Şirketler yeşil sermaye kumpasıyla ekmeklerinden edildi.

“Yapılan çalışmaları takdir ediyoruz lakin kâfi bulmuyoruz”

Bin yıl sürecek argümanına karşı millet 7 yılda darbecilerin heveslerini kursaklarında koydu. Türkiye’de bir birinci olarak darbecilere ve vesayetçilere yargı eliyle yaptıklarının hesabı soruldu. Darbecilerden 21’i müebbet mahpusla cezalandırıldı. Tedricen de olsa, vesayet nizamı ve düzenlemeleri bütün yasaklarla birlikte ortadan kaldırıldı.

Küçümsenmesi imkânsız bir biçimde; 28 Şubat devrinde ihraç edilen kamu vazifelilerinin açıkta geçirdikleri müddetlerin çalışılmış sayılmasına, kazanılmış hak aylığında ve emekli müktesebinde kıymetlendirilmesine yönelik düzenleme yapıldı. Belirtilen devirde kendileri tarafından ödenen primlerin iadesi gerçekleştirildi.

Kadın çalışanların başörtülü olarak misyon yapmalarına, kız öğrencilerin eğitimin tüm safhalarında okula başörtüsüyle gidebilmelerine yönelik düzenlemeler yapıldı. Bu çalışmaları bedelli buluyor, takdir ediyoruz. Ama kâfi bulmuyoruz. Zira hala mağduriyeti süren beşerler var. Hala geçmişteki kayıplar telafi, ziyanlar tazmin edilmedi. Brifingli yargının neden olduğu mağduriyetler tam olarak giderilmedi.

28 Şubat mağdurlarının haklarını tahkim, hukukunu tanzim ve ziyanlarını tazmin etme iradesi; adaletin, aklın, inancın, ahlakın gereğidir. Ve bu irade, 28 Şubat’ın faillerini mahkûm etme iradesinden daha az kıymetli değildir. Gerçek olan; adaletsizliğin maliyetine katlanmak değil, adaletin maliyetini karşılamaktır. Bir tek kişi dahi dışarda kalmaksızın herkesin hakkının tastamam verilmesi için en yüksek seviyede eforun ve hassasiyetin gösterilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu hassasiyeti göstermek; mazlum ve mağdurlara karşı borcumuz, tarihe ve geleceğe karşı ortak sorumluluğumuzdur.

“Yetkili ve ilgili herkesi sorumluluk almaya çağırıyoruz”

Memur-Sen ve Bayanlar Komitesi olarak; münhasıran ele alınıp ortak çalışma yapılması teklifiyle aşağıdaki teklif ve taleplerimizi kamuoyunun ve yetkililerin ilgisine sunuyoruz.

Vesayet periyodundaki “haksız-hukuksuz cezaların” affedilmesi yerine “yok kararında kabul edilmesi” düzenlemesi yapılmalı, mağdurların haklı oldukları, özgürlüklerinin ve onurlarının ihlal edildiği ortaya konulmalı, türel kapsamda iade-i prestij yapılmalı,

Haklarında verilen idari kararlar ile idari yargı kararlarına yönelik tüzel yollara müracaat nedeniyle yapılan sarfiyatlar, ödenen fiyatlar güncellenmek suretiyle ilgililere ödenmeli,

İsimli ve idari soruşturma ve kovuşturmalarla taciz edilmeleri münasebetiyle mağdurlara manevi tazminat ödenmeli,

Eğitim hakkından yoksun edilenlerin maddi ve manevi ziyanlarını belirlemeye yönelik kurul oluşturulmalı, kurul tarafından yapılan çalışma sonucunda belirlenecek bireylere “vesayet tazminatı” ödenmeli,

Devir soruşturmalarıyla başörtüsü başta olmak üzere inanca dair hassasiyetleri nedeniyle devlet memurluğundan çıkarılanların açıkta geçen mühletlere ait maaşları, fiyatları, başka mali ve toplumsal hakları kendilerine emsalleri temel alınarak hesaplanmalı ve güncelleme yapılarak kendilerine ödenmeli ve ziyanları karşılanmalı,

Mağdurların ziyanların karşılanmasına yönelik kamu bütçesinden karşılanan meblağlar, 28 Şubat darbesinin asli ve fer’i iştirakçilerine rücu edilmeli ve millet ismine kendilerinden tahsil edilmeli,

Kelam konusu periyotta eğitim hakları gasp edilenlerin kamuda istihdamlarını sağlamak için durumlarına ve mezuniyetlerine uygun kadrolar-pozisyonlar ihdas edilmeli,

Misyonlarına son verilmesine, devlet memurluğundan çıkarılmalarına bağlı olarak farklı toplumsal güvenlik kurumlarıyla ilişkilenerek emekli olmak durumunda kalanların emekli ikramiyesi ile emekli maaş kayıpları hesaplanmalı ve ödenmeli, emekliliklerine ait türel pozisyonları düzeltilmeli,

Af, vazifeye dönüş yahut toplumsal güvenlik primlerinin ödenmesi ve iadesi üzere iş ve süreçlerle ilgili olarak hak düşürücü mühlet ve/veya vakit aşımı mühleti uygulanmamalı, kelam konusu iş ve süreçler ilgililerin müracaatına muhtaçlık olmaksızın direkt tesis edilmelidir.

Bunların suhuletle ve hakkaniyetle gerçekleştirilmesi için sivil toplum örgütlerinin de paydaşı olduğu bir konsey yahut kurul kurulmalıdır.

28 Şubat zihniyetinin tarihin çöp sepetinde gerçek manada yerini alması yalnızca faillerinin mahkûm edilmesiyle değil mağduriyetlerin telafisi, ziyanlarının tazminiyle mümkün olabilir. 28 Şubat’ın bin yıl süreceği argümanında bulunanların heveslerini kursaklarında bırakan millet iradesi ve inancı; mağdurların hukukunu koruyan, haklarını sağlayan, ziyanlarını karşılayan iradeyi de kayda ve hayata geçirecektir. Bu iradenin tesisi ve teşkilinde yetkili ve ilgili herkesi sorumluluk almaya çağırıyoruz.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı