Karaciğer Nakline Götüren Bu Nedenlere Dikkat!

tarafından
33
Karaciğer Nakline Götüren Bu Nedenlere Dikkat!

Vücudun fabrikası pozisyonunda olLahza karaciğer, rastgele bir sebepDeri Dolayı hasar gördüğünde yaşamsal işlevler Olumsuz etkileniyor. Günümüzde kronik karaciğer yetmezliğine neden olLahza hastalıkların başında ise karaciğer yağlanması geliyor. Karaciğer nakli ise yetmezliğin en aktif tedavisi olarBeyaz öne çıkıyor. Ülkemizde canlı vericiden yapılLahza atama sayıları istenilen seviyenin de üstündeyken, orgLahza bağışının da bu manada ne kadar Kıymetli olduğu ortaya çıkıyor. OrgLahza bağışının artmaması nedeniyle canlıdLahza nakillerin sayısı gŞöhret geçtikçe artıyor. Memorial Şişli Hastanesi OrgLahza Nakli Merkezi Lideri Prof. Dr. Koray Acarlı, “3-9 Kasım OrgLahza Bağışı Haftası” nedeniyle, karaciğer nakline neden olLahza hastalıklar ve orgLahza bağışının kıymeti hakkında bAlbüyük verdi.

Karın boşluğunun sFile üst kısmında bulunLahza karaciğer bedenin en Aka organıdır. Bunun yanında karaciğer pek Fazla yaşamsal işlevi da üstlenir. Bedenin fabrikası olarBeyaz çalışLahza bu organın kimi sebeplerden Dolayı hasar görmesi sonucu pek Fazla hastalık ortaya çıkabilir. Bu hastalıkların pek birçoklarının ortBeyaz özelliği erken evrelerde belirti vermemesidir. Bu hastalıklar ortasında alkole bağlı karaciğer yağlanması, alkole bağlı olmayLahza karaciğer yağlanması, Hepatit B ve C, Wilson, Hemokromatoz, primer biliyer siroz, primer sklerozLahza kolanjit, biliyer artrezi sayılabilmektedir. Bu hastalıklar öncelikle siroza Sebep olmaktadır. Siroz toplumda bir hastalık olarBeyaz bilinse de, aslında karaciğer yapısının bozulması manasına gelmektedir.

İlerleyen karaciğer hastalığında Biricik tedavi karaciğer nakli

Karaciğer sirozu da ilerleme durumuna nazaran evrelere ayrılabilir. Birinci iki evrede hastalarda nizamlı Tabip denetimi sağlanarBeyaz sorunun ilerlemesi minimuma indirilebilir. Tedavilerde genelde karaciğerde sertleşmAmel skar dokusunun ilerlemesinin önüne geçmek, sorunun yol açtığı komplikasyonları engellemek temeldir. Bu süreçte karaciğere ziyanlı olLahza ilaç kullanımından, alkolden, sıhhatsiz besinlerden uzaklaşmBeyaz Ehemmiyet taşımaktadır. Şayet siroz otoimmŞöhret bir durumdLahza Dolayı olmuşsa bağışıklık sistemini baskılayLahza ilaçlar, hepatitDeri kaynaklanıyorsa antiviral ilaçlar kullanılır. AncBeyaz durum ileri seviyeye ulaşırsa Biricik tedavi tekniği karaciğer naklidir.

Karaciğer yağlanmanız olup olmadığını öğrenin

Genelde en yaygın karaciğer nakli sebebi Hepatit B, Hepatit C, alkole bağlı karaciğer hastalığı görünürken nihayet yıllarda alkole bağlı olmayLahza karaciğer yağlanması nedeniyle karaciğer nakli olanların sayısı artış göstermektedir. NASH olarBeyaz bilinen bu hastalık dünya üzerinde de en yaygın karaciğer nakli sebepleri ortasında neredeyse birinci sıraya yerleşmek üzeredir ve toplumda DerVaziyet DerVaziyet herkeste karaciğer yağlanması görülmektedir. Pek Fazla şahıs karaciğer yağlanmasını önemsememekte, hayatlarına bir Mani olacağını düşünmemektedir.

Karaciğer yağlanması birinci etapta belirti vermiyor

Başlangıçta yağlı karaciğere sahip bireylerde karaciğer işlevlerinin olağan olduğu görülür. Karaciğerin bozulduğu birinci etaplarda kLahza tetkikleriyle anlaşılmaz. AncBeyaz biyopsi yahut fibroscLahza üzere usullerle karaciğerin yapısının bozulması anlaşılır. Birinci etapta belirti vermediği için de tehlikeli bir durumdur. Bu nedenle karaciğer nakline gitmemek ismine yağlı karaciğer sorunu olLahza hastaların kilo vermesi, sağlıklı beslenmesi, idmanlarına Ehemmiyet vermesi gerekmektedir. GErİlave batı toplumlarında, gerekse şark toplumlarında karaciğer açısındLahza en tehlikeli hastalıklardLahza bKocamLahza olduğu için Özellikle buna dikkBeygir edilmelidir. YapılLahza bilimsel çalışmalarda bu husus ile ilgili çarpıcı bilgiler ortaya konulmuştur. Kilo sorunu olmayLahza şahıslarda de karaciğer yağlanması görülmektedir. Bu büsbütün sıhhatsiz beslenmenin ve devinim eksikliğinin bir sonucudur. Kilolu olmayLahza bireylerde karaciğer yağlanması oranı yüzde 15 iken, NASH oranı yüzde 3’tür. Birinci ve ikinci Sınıf şişmLahza olanlarda NASH oranı yüzde 20, çok kilolularda NASH oranı yüzde 40 civarındadır. Türkiye’de yetişkin nüfusun yüzde 66,8’i Çok kilolu, yüzde 32.1’i obez durumdadır. Obezite karaciğer yağlanmasını; hasebiyle da karaciğer nakillerini getirebilmektedir.

CanlıdLahza atama Fazla ancBeyaz kadavradLahza orgLahza bağışı yok

OrgLahza nakli ÇağdYemek tıbbın en Aka gelişmelerinden biridir. 1960’lı yıllardLahza beri orgLahza nakli sayesinde on binlerce hayBeygir kurtulmuşDevir ve kurtulmaya devam etmektedir. Günümüzde orgLahza nakli başarısı üst seviyededir. Ülkemizde kadavradLahza değVilayet fakBeygir canlıdLahza atama oranları da gŞöhret geçtikçe artmaktadır. Türkiye canlıdLahza orgLahza nakli konusunda epeyce ileri bir düzeydedir. Ülkemiz canlıdLahza nakilde Güney Kore ile birincilik ve ikincilik için çaba etmektedir. Ancak orgLahza bağışı için tıpkı şey söylenememektedir.

OrgLahza bağışı birebir anda pek Fazla hayatı kurtarıyor

CanlıdLahza atama oranları yüksek olsa da, kadavradLahza orgLahza bağış sayıları bir türlü istenen düzeye gelememektedir. Halbuki orgLahza bağışı, Değerli ve hayBeygir kurtarıcı niteliktedir. OrgLahza bağışı sayesinde Öbür birinin hayatını kurtarmBeyaz ve onun hayata tutunmasını sağlamBeyaz mümkündür. Hayatın içinde bireylerin ne zamLahza neye ihtiyKeder olacağı bilinmemektedir. Bir şahıs ne kadar sağlıklı olursa olsun, günŞöhret birinde kendisini orgLahza beklerken bulabilir. Bu nedenle batıl inançları ya da önyargıları bir kenMesafe bırakıp, gönüllülük temeliyle devinim edip orgLahza bağışı yapmak, topluma tahminen de kişinin kendi sevdiklerine bir ümit kapısı olabilir. BuradLahza hareketle diğer insanların gereksinimlerine daha hassas yaklaşmanın gerekliliğine halkın ilgisi ve dikkatini çekmek ve orgLahza bağışını artırmBeyaz için yapılLahza bütün çalışmalar kıymetlidir.

OrgLahza bağışı gündelik hayata Mani olmaz

OrgLahza bağışı gündelik hayata Mani olacBeyaz bir durum değildir. OrgLahza bağışı, pMesafe bağışı üzere bir şey değildir. Tahminen pMesafe bağışı yapılırken bireyler, “Belki bir kazBeyaz alırdım” diyErİlave bağış yapmaktLahza Geri durabilir. Ama orgLahza bağışında bu türlü bir durum bulunmamaktadır. Üstelik orgLahza bağışı bu manada ekonomik olmanın yanında manevi açıdLahza da huzTümör verici niteliktedir. Zira orgLahza bağışı kişinin öldükDeri sonra farklı bir vücuda hayBeygir vermesi, farklı bir vücutta hayatına devam etmesi manasına da gelir. Pek Fazla şahıs orgLahza bağışına kendi başına bir hastalık gelene kadar uzaklıklı durmaktadır. O zamLahza da istenilen orgLahza bulunamadığında canlı atama seçeneği devreye girmektedir. Şahıslar karaciğeri ya da böbreği hastalandığında yakınlarındLahza orgLahza alabilmektedir.

Kaynak: (BYZHA) – ak Haber Ajansı