Kamu Görevlilerine Ödenen Banka Promosyonları Güncellenmeli

tarafından
51
Kamu Görevlilerine Ödenen Banka Promosyonları Güncellenmeli

Kamu Görevlilerine Ödenen Banka Promosyonları Güncellenmeli Memur-Sen tarafından yapılan açıklamada promosyon güncelleme talebi gündeme getirildi.

Açıklamada şu tabirlere yer verildi, *Bilindiği üzere Toplu Görüşme devrindeki teklifimiz ile, kamu vazifelilerinin maaşlarının/ücretlerinin bankalar aracılığıyla ödenmesinden kaynaklı olarak kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar ortasında protokol yapılması ve “promosyon” ismi altında kamu görevlilerine ek mali imkanların sağlanmasına yönelik gayretlerimiz karşılık bulmuş ve düzenleme 26588 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2007/21 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile yürürlüğe girmiştir. Daha sonraki süreçte maaş promosyonlarının tamamının kamu görevlilerine ödenmesi istikametindeki ısrarımızla promosyon ödemeleri, 2010 yılında tekrar düzenlenerek maaş promosyonlarının tamamının kamu görevlilerimize ödenmesi uygulamasının hayata geçirilmesi sağlanmıştır”

Banka Promosyonları Bir Haktır

“Kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar ortasında, ekonomik bilgiler ve amaçlar dikkate alınarak promosyon muahedesi yapılmakta ve kamu görevlilerine ek mali imkan sağlanmaktadır. Hakikaten pandemi süreci ile başlayan global krizin yansıması olarak iktisatta yaşanan dalgalanmalar ve yüksek enflasyon sayıları, kamu vazifelileri ismine bankalara yatırılan paraların hacmini de artırmıştır. Diğer taraftan, kamu vazifelileri için bankalara yatırılan mali ölçü büyük oranda artmasına karşın geçmiş periyot itibariyle yapılan muahedeler gereği kamu görevlilerine verilen promosyon ödemeleri düşük kalmıştır. Bu çerçevede, yeni yapılan mutabakatlar kapsamında ödenen promosyon ödemeleri ile geçmiş devir promosyon ödemeleri ortasında uçurum oluştuğu gerçeği görülmeli, promosyon ödemelerinin kamu vazifelilerinin emek ve fiyatlarından kaynaklanan bir hak olduğu unutulmamalıdır. Bu prestijle geçmiş periyotlarda yapılan promosyon mukaveleleri; birtakım kurumlarda yapılan yeni promosyon kontratları ile uyumlu hale getirilerek güncellenmeli, ekonomik şartlar ve enflasyon durumu gözetilmeli, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri kamu vazifelilerinin hakkını ve hukukunu koruyacak biçimde harekete geçerek sendika temsilcileri ve bankalar ile tekrar bir ortaya gelmeli, değişen durum ve koşulları dikkate alarak promosyon meblağlarını revize etmelidir” (BSHA)