Eğitim Sen Öğretmenlik Meslek Kanunu İmtihanı Hakkında Açıklama Yaptı

tarafından
56
Eğitim Sen Öğretmenlik Meslek Kanunu İmtihanı Hakkında Açıklama Yaptı

Eğitim Sen Öğretmenlik Meslek Kanunu İmtihanı Hakkında Açıklama Yaptı

Hayatında bir defa sınıfta ders işlememiş, öğretmenliğin cefasını çekmemiş, fedakârlığın meyvesini tatmamış ve öğrencilerinin gözlerinde kendisini görmemiş bireylerin hazırladığı ve bizlere dayattığı Öğretmenlik Meslek Kanunu üzerine tartışmalar sürmektedir. Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun öğretmenlerin temel haklarını içermediği ve tersine birçok hak kaybına yol açacağı kısa bir müddet içinde çok daha güzel anlaşılmıştır. Tam da bu sebeple Öğretmenlik Meslek Kanunu’na, seminer ve imtihan dayatmasına karşı öğretmenler tek ses olmuş ve reaksiyonlarını çığ üzere büyütmüşlerdir.

Bakan Mahmut Özer’in “Sınavı biz değil sendikalar istedi“

Bakan Mahmut Özer’in “Sınavı biz değil sendikalar istedi“ ve “Mülakat olmasın diye imtihan yapmak istedik” üzere birbiriyle çelişen açıklamaları, öğretmenlerin yansısının çığ üzere büyümesinden kaynaklanan bir tedirginliğin ve paniğin sonucudur. Kapalı kapılar gerisinde eğitim işçilerini yönetmeyi prensip edinenler ile siyasi iktidarın çıkarlarını gözetmeyi sendikacılık sayanlar ise apansızın aklanma telaşına düşmüşlerdir. Mülakat denilen torpil sisteminin ne kadar deşifre olduğunun da itirafı olan bu açıklamalar, seminer ve imtihan sürecini MEB’in ve yandaş sendikanın ortak belirlediğini göstermektedir. Öğretmenlerin toplumsal medya üzerinden ders verircesine geliştirdiği reaksiyon sonucunda, hem MEB hem de yandaş sendika yaşatılan ‘saçmalığın’ sorumluluğundan kurtulma eforuna girmiştir.

Oysa hakikat ayan beyan ortadadır! Öğretmenler mesleksel onurlarına sahip çıkmış ve bu defa öğrencilere değil, bakanlık yöneticilerine ve yandaş sendikaya ders vermişlerdir. Öğretmenlerin yeterliliğini ölçmeye kalkışan Bakan Mahmut Özer, kanunu hazırlayanlar ve yandaş sendika yöneticileri öğretmenlerin verdiği bu dersi âlâ anlamak zorundadır. Tüm eğitim işçilerini değil bir kısmını ayırıp ekonomik ayrıcalıklar kazandırmayı, öğretmenler ortasında bir hiyerarşi yaratmayı ve soran sorgulayan öğretmeni bundan muaf tutmayı hedefleyen, öğretmenlerin iş garantisini ortadan kaldıran ve eğitimde ticarileşmeyi kamu okullarında daha da derinleştirecek olan Öğretmenlik Meslek Kanunu meyyit doğmuştur, iptal edilmelidir. Ellerine yüzlerine bulaştırdıkları seminer ve imtihan süreci, çalışma anlayışlarının ne kadar niteliksiz, özensiz ve sığ olduğunu daha da ortaya çıkarmıştır. Bu süreci yönetenler ‘görevlerinden aflarını istemeli’ ve tüm öğretmenlerden özür dilemelidir.

Eğitim Sen olarak bir gerçeğin altını ısrarla çiziyoruz! Biz öğretmenler ne yaptığınızı, neden yaptığınızı, nasıl yaptığınızı ve en kıymetlisi bunu kimlerle yaptığınızı çok güzel biliyoruz! Bu nedenle öğretmenlerin ortak taleplerine kulaklarınızı tıkamayın, gözlerinizi kapatmayın ve öğretmenlerin iradesini yok saymayın! Alın size imtihandan geçebilmenizin yolu… Uygun dersler! (BSHA)