Eğitim Çalışanlarının Problemleri Bakan Özer’e İletildi

tarafından
44
Eğitim Çalışanlarının Problemleri Bakan Özer’e İletildi

Eğitim Çalışanlarının Sıkıntıları Bakan Özer’e İletildi

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Lideri Ali Yalçın, Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi ve Genel Lider Yardımcısı Hasan Yalçın Yayla ile birlikte, Ulusal Eğitim Bakanı Mahmut Özer’i ziyaret ederek, eğitim çalışanlarının tez tahlil bekleyen meselelerini iletti.

Öğretmenlik meslek basamakları sistemi yine ele alınmalıdır

Ziyarette konuşan Ali Yalçın, Anayasa Mahkemesi’nin 2006 yılındaki kararının akabinde uzunca bir müddettir akim kalan meslek basamakları sürecinin 7354 sayılı Kanun ile özlük haklarının genişletilmiş olarak yine hayat bulmasının olumlu ve takdir toplayan bir adım olmakla birlikte, kanunda öngörülen imtihan, mesleksel çalışma ve eğitim programı üzere zarurî ögelerinin içeriklerinin ve süreçlerinin öğretmenler ortasında subjektif, eşit ve adil olmayan sonuçlar ürettiği/üreteceği münasebetleriyle haklı olarak reaksiyon uyandırdığının görüldüğüne dikkat çekerek, “Bu nedenle, öğretmenlik meslek basamakları sürecinin, bugüne kadar ortaya konulan reaksiyonlar ve beklentiler ekseninde tekrar kıymetlendirilmesi, uzman öğretmen olabilme etabına gelmiş her öğretmenin mesleğinde belirli bir yetkinliğe ulaştığı gözetilerek eşit, adil ve objektif bir sonuç doğuracak biçimde kurgulanması gerekmektedir” dedi.

Eğitime Ayrılan Bütçe

Öğretim yılına hazırlık ödeneği ölçüsü artırılmalıdır

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Ek 32. hususuna nazaran öğretmenlerin fiilen yürüttükleri misyonun gereği olarak öğretim yılı boyunca ortaya çıkabilecek ders araç ve gereçleri ile şahsi muhtaçlıklarının teminine katkıda bulunmak, böylelikle faal ve verimli çalışmalarına imkân sağlamak maksadıyla ödenmekte olan öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ölçüsünün 2021 Ağustos ayında akdedilen toplu kontratta kararlaştırıldığını, lakin ödenek ölçüsünün satın alma gücünün, ortadan geçen vakit zarfında enflasyon karşısında ödeneğin maksadını yerine getiremeyecek biçimde çok düştüğünü kaydeden Yalçın, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin en az yıllık TÜFE değişim oranına tekabül eden meblağda artırılmasının elzem olduğunu lisana getirdi.

Görevde yükselme ve unvan değişikliği imtihanları yapılmalıdır

Yalçın, meslek ve liyakat unsurları bağlamında kamu vazifelilerinin memuriyetlerinde, misyonlarında, mesleklerinde yahut kişisel meslek tercihlerinde ilerlemelerinin vazifede yükselme ve unvan değişikliği süreciyle mümkün olduğunu tabir ederek, “Bu bağlamda, çalışma yıllarını eğitim-öğretim kamu hizmetinin yürütülmesine vermiş Bakanlık çalışanının, bir yandan vazifede yükselme ve unvan değişikliği suretiyle Bakanlık öbür hizmet ünitelerinde yahut takımlarında mesleksel bilgi birikimi ve deneyimlerini yansıtabilme, öteki yandan bu suretle mesleklerini ilerleterek daha yeterli özlük haklarına kavuşma beklentileri mevcuttur. Çalışanın haklı beklentisini karşılayacak ve Bakanlık idaresinden hak ettiklerini düşündükleri ilgiyi görmelerini sağlayacak nitelikte, 2022 yılı içinde vazifede yükselme ve unvan değişikliği imtihanları gerçekleştirilmelidir” formunda konuştu.

İller ortası yer değişikliklerine iptal hakkı verilmelidir

Öğretmenlerin isteklerine yahut mazeretlerine bağlı olarak vilayetler ortasında yer değişikliği sürecinin mümkün mertebe talebi karşılayacak formda gerçekleştirilmeye çalışıldığını belirten Yalçın, kelamlarını şöyle sürdürdü: “Tüm kamu çalışanının üçte birlik bir bölümünün işçi süreçlerini yürüten Bakanlığın önündeki kuvvetli misyonun üstesinden gelmek için gösterdiği gayret ortadadır. Fakat ülkemizin son bir buçuk yıllık vakit dilimine damgasını vuran enflasyon ve konut kıtlığının yol açtığı yüksek konut kiraları, öngörülemeyen bir tercih faktörü olarak yer değişikliği sürecine tesir eder hâle gelmiştir. Bu prestijle, tercih ettikleri misyon yerlerinde karşılayamayacakları kadar yüksek kira bedelleriyle karşı karşıya kaldıkları gerçeği göz önünde bulundurularak vilayetler ortası yer değişikliği yapan öğretmenler istikametinden iptal hakkı tanınmalıdır.”

Farklı vilayetlerde kontratlı öğretmen durumlarında vazife yapan eşlerin aile bütünlüğü sağlanmalıdır

Ali Yalçın, hala Bakanlık takımlarında farklı vilayetlerde kontratlı öğretmen konumlarında misyon yapan eşlerin, aile bütünlüğüne dayalı yer değişikliği süreçlerinin gerçekleştirilmesi konusunda haklı ve yerinde talepleri olduğunu söyleyerek, “Anayasal bir hak ve üniversal hukukun bir gereği olan aile bütünlüğünün sağlanması için geçmiş yıllardaki uygulama 2022-2023 eğitim-öğretim yılı başlangıcından evvel gerçekleştirilmelidir. Keza geçen yıllarda Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri dışında kalan vilayetlerde misyon yapmakta olan öğretmenlerin, istemeleri hâlinde müddet koşulu aranmaksızın istihdamda zahmet çekilen yerlere yer değiştirme isteğinde bulunabilmelerine imkân sağlanmıştı. Öğretmen açığı bulunan yerlerin öğretmen gereksiniminin karşılanmasının yanı sıra, yer değişikliği talebinde bulunan öğretmenlerin bu taleplerinin karşılanmasına da hizmet eden bu uygulamanın tekrar hayata geçirilerek 2022-2023 eğitim-öğretim yılı başlangıcından evvel gerçekleştirilmesi yerinde olacaktır” tabirlerini kullandı.

İkinci kere vilayetler ortası yer değişikliği talebi karşılanmalıdır

Öğretmenlerin 2022 yılı vilayetler ortası isteğe ve zarurî çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmenin Ağustos ayı prestijiyle tamamlanacağını, fakat müracaat kurallarını haiz, yer değişikliği müracaatında bulunmasına karşın, norm takım nedeniyle talepleri karşılanmayan çok sayıda öğretmenin bulunduğunu vurgulayan Yalçın, “Bu suretle yer değişikliği talepleri karşılanmayan öğretmenlerin taleplerinin haklı münasebetleri ve oluşan mağduriyetleri hala giderilememiştir. Bugüne kadar yer değişikliği taleplerinin karşılanması konusunda gerekli iradeyi ortaya koyan Bakanlık, tıpkı olumlu yaklaşımı ve inisiyatifi, vilayetler ortası yer değişikliği taleplerinin karşılanması noktasında ikinci sefer müracaat hakkı verilmesi suretiyle de göstermelidir. Vilayetler ortası yer değişikliği talepleri karşılanamayan öğretmenlere, norm güncellemelerini müteakip ikinci kere müracaat hakkı verilmelidir” diye konuştu. (BSHA)