Doktorlardan İktidara Davet !

tarafından
38
Doktorlardan İktidara Davet !

İktidara Davetimizdir: Şiddetle Uğraş Araçlarını Değil, Sıhhatte Şiddeti Engelleyin! Türk Tabipler Birliği iktidara davette bulundu. 

Açıklamada şu sözler yer verildi, “Sağlıkta yaşanan şiddetle gayrette, iktidarın isteksiz ve samimi olmayan yaklaşımını; öldürülen meslektaşlarımız hakkında haber ve yayınlar nedeniyle sulh ceza hakimliğince yayın yasağı getirilmesinde ve sonrasında Radyo ve Televizyon Üst Heyeti tarafından yayın yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle haber kanallarına ceza verilmesinde görmekteyiz. Basın Kanunu’nun 3/2. maddesinde “Basın özgürlüğünün kullanılması fakat demokratik bir toplumun gereklerine uygun olarak; oburlarının şöhret ve haklarının, toplum sıhhatinin ve ahlakının, ulusal güvenlik, kamu sistemi, kamu güvenliği ve toprak bütünlüğünün korunması, devlet sırlarının açıklanmasının yahut cürüm işlenmesinin önlenmesi, yargı gücünün otorite ve tarafsızlığının sağlanması maksadıyla sınırlanabilir” denilerek yayın yasağı münasebetleri belirlenmiştir. Kanun hususunun özüne alışılmamış ve gerekçesiz olarak sulh ceza hakimliklerince verilen sansür niteliğinde “olaya ve olaya dair her türlü haberin yayımlanmasının yasaklanması” içerikli kararlar, halkın haber alma hakkını kısıtladığı üzere, şiddetin nedenlerine ve önlenmesine dair kamusal tartışmayı da önlemektedir”

Toplumun Genelini İlgilendiren Hususlarda Yayın Yasağı Olur

“Toplumun genelini ilgilendiren olaylara ait verilen yayın yasağı kararları ve “yayın yasağının ihlal edildiği” gerekçesiyle yayın kuruluşlarına verilen idari cezalar, açıklanan maksadıyla zıt sonuçlara neden olmaktadır. Böylece sıhhat çalışanlarına yönelen şiddet değil, bu sıkıntıyla çaba araçları engellenebilmektedir. Hukukun, iktidarın müdahale aracı değil, demokrasinin bir kesimi olduğu kabul edilmelidir. Sağlıkta şiddetin önlenmesi için; şiddete karşı alınması gereken önlemlerin yanında, medya aracılığıyla görüşlerin paylaşılması, önlemeye dönük prosedürlerin tartışılması ile kamusal dayanışma ve güvenliğin sağlanması gerekmektedir. Kamusal yararı yüksek olacak bu tartışmaların yaygınlaştırılarak tahlil olasılıklarının bulunması amaçlanmalıdır. Yayın yasağı kararları getirilmesi, temel olanın tartışılmasının önüne geçerek şiddetin yasallaştırıldığı algısı oluşturmaktadır. Buradan bir sefer daha kararı veren ve uygulayıcısı olan kurumlara sesleniyoruz: “Meclis’e sunduğumuz sıhhatte şiddetle çaba yasa teklifini, TBMM açılır açılmaz öncelikli gündem olarak süratle yasalaştırın. Sıhhatte şiddetin artmasının, yürütülen sıhhat sisteminin bir sonucu olduğunu da kıymetlendirerek önlemeye dönük önlemleri alın. Şiddetle çaba araçlarını değil, sıhhatte şiddeti engelleyin!” (BSHA)