Doktorlara Silah Ruhsatı Verilsin !

tarafından
38
Doktorlara Silah Ruhsatı Verilsin !

Hekimlere Silah Ruhsatı Verilsin ! HEKİMSEN tarafından yapılan açıklamada, sıhhatte şiddeti önlemek için acil hareket planı sunuldu. Planda tabiplere, “Çok düşük vergilerle silah ruhsatı verilsin” talebi de var.

En son yaşanan Uzm. Dr. Ekrem Karakaya cinayetinin sıhhat sistemimizdeki yanlış, kusur ve eksikliklerin hemen düzeltilmesi gerektiğini yine gösterdiğini belirten HEKİMSEN yetkilileri, “Tıp fakültesini kazanmanın, bitirmenin ve meslekteki uygulamaların risk ve zorlukları ortadadır. Üniversite giriş imtihanlarında birinci 15000’e girmeden Devlet Üniversitelerinde Tıp Fakültesi kazanılamaz. Tıp Fakültesi öğrencileri birçok lisans eğitimlerindeki ders saat sayısının 3 katından fazla ders alırlar. Tıp Fakültesi öğrencilerinin %10 kadarı ders zorluğundan kaynaklı en az 1 sefer okuldan atılmaktadır. Mesleğin teknik zorluk ve risklerinin yanında mecburi hizmet, nöbet ve icap nöbeti üzere birçok meslekte olmayan uygulama zorlukları da yadsınamaz. Binlerce yıllık birikim ile oluşmuş bu kuvvetli ve ileri derecede teknik özellikteki tıp zanaatı hak ettiği karşılığı ve öteki birçok ülkede gördüğü bedeli görmemektedir. Çok iş yükü altında ağır ve mutsuz yaşayan tabipler tüm bunların üstüne bugüne kadar uygulanmış haksız malpraktis yasası, kusurlu ve yanlış mevzuat, sıhhatte şiddet ve son 5 yılda daha bariz olmak üzere geçinilemez seviyede özlük haklarındaki kayıplar ile mesleklerini icra etmeye çalışmaktadır. O denli ki acilde çalışan bir tabip orada çalışan öbür bir işçi kadar fiyat alıyor durumdadır. Doktorlarda kendilerine karşı adeta hasmane bir tavır gösterildiği fikri yaygınlaşmış ve onları bir yol ayrımına getirmiştir” dedi.

HEKİMSEN Açıklaması

Açıklamada, “Bu ziyan artık yalnızca doktorlara değil, tüm tıp bilimine ve tıp zanaatına ve halk sıhhatine dokunur hale gelmiştir. Çünkü tüberküloz tedavisine kadar birçok uygulama tıp biliminin ışığında yapılmak yerine idari tasarrufla yapılmaktadır. Son 2 yılda 4 bin civarında doktor sıkıntısını anlatamadan yurt dışına çıkmış, 9 binden fazla doktor de özel dala geçmiştir. Siyasi olarak suiistimal edilmek, Sıhhat Bakanlığında bile idari takımlardan dışlanmak ve tıbbı bilmeyen yetkililerin tıbbi bahislerde tasarruf sahibi olması doktorları mesleklerini yapamaz duruma getirmiştir. Bu bağlamda Hekimsen Sendikası olarak elzem seviyede acil kimi güvenlik uygulamalarının getirilmesini, acilen özlük haklarının hak ettikleri seviyede düzeltilmesini ve sıhhat ve tıp alanındaki siyaset ve düzenlemelerde onları temsil eden siyaset üstü Hekimsen Sendikası üzere kurumların muhatap alınması ve onlarla istişare edilmesini talep ediyoruz. Unutulmamalıdır ki idari yapımızda istişare hem Türk kültürünün, hem de İslam kültürünün vazgeçilmez değerli bir ögesidir. Tıpkı vakitte istişare ehil bireylerle yapılmalıdır. Bu yüzden tıp bilimine vakıf olmayan bürokratlarla istişare yapılması ehil olmayan şahıslarla yapılmış manası taşımaktadır” biçiminde bilgiler yer aldı.

Hekimlere Silah Ruhsatı Talebi

Açıklamada yer alan talepler şöyle

1) Sıhhat Kurumlarına girişlerde metal detektörü vb uygulamalarla delici kesici ve namlulu ateşli silah, elektromanyetik yahut biber gazı üzere silahların girişine mani olunması.

2) Sıhhat Kurumlarına bu cins silahlarla girenlerin yahut girmeye çalışanların tutuklu yargılanıp mahpus cezasına çarptırılması.

3) Sıhhatte şiddetten mahpus cezası alan ya da şiddetten sanık olan insanların sırf hastanelerin mahkum koğuşlarından sıhhat hizmeti almaları, acil servis dahil kırmızı triyaj dışında hiçbir sıhhat kurumuna girmelerinin engellenmesi, fakat bir şura raporu ile bu durumun kaldırılması.

4)Hekimlerden isteyenlere başka birçok devlet çalışanına yapıldığı üzere çok düşük vergilerle silah ruhsatı verilmesi, elektromanyetik silahların sıhhat kurumlarında yaygınlaştırılması, ASM’lerde de minimum elektromanyetik silahlı güvenlik vazifelisi istihdamının sağlanması.

Özlük Hakları İle İlgili tekliflerimiz;

1)Hekimlerin Ek gösterge ve maaş tazminatlarının taban dünya standartlarında olduğu üzere öteki bir sıhhat çalışanının minimum 3 katı, minimum fiyatın de 7 katından az olmamasının sağlanması.

2) Emekli doktorların gelirlerinin uygun seviyeye getirilmesi.

Hekimlerimizin acil olarak yerine getirilmesini bekledikleri talepleri kırmızı renkle belirtilmiştir. (Renksiz formatta ise sıhhatte şiddet ile ilgili birinci 2 talebimiz, özlük hakları ile ilgili olan birinci talebimizin elzem olarak çözülmesi gereklidir.) Bu acil gereklerin yapılmaması durumunda tıbba ve tabiplere verilen ziyan kompanse edilemeyecek seviyelere varacak ve buna bağlı sıhhat sistemimizde öngörülemeyecek kesintiler ve külfetler baş gösterebilecektir. (BSHA)