Doktorlar Grevde Mi ? Poliklinikler Açık Mı?

tarafından
46
Doktorlar Grevde Mi ? Poliklinikler Açık Mı?

Hekimler Grevde Mi ? Poliklinikler Açık Mı ? TTB ve sıhhat örgütleri öncülüğünde Türkiye’nin dört bir yanında, birinci basamak ve hastanelerde doktorlar grev yapıyor. Randevu alan ve muayeneye gelen on binlerce hasta mağdur olurken, acil dışı ameliyatların büyük kısmı de haftaya ertelendi.

Hekimler grevde mi? Poliklinikler açık mı? 

TTB, TBMM Genel Kurulu’na sunulan, tabipler ve sıhhat çalışanlarının haklarını düzenleyen yasa teklifine karşı doktorlar ve sıhhat çalışanları 11 meslek örgütünün davetiyle grevde olacaklarını açıkladı. TTB yaptığı açıklamada, ” 15 Haziran 2022 günü yapılacak aksiyonda, yürütülen hizmetin sıhhat hizmeti olduğu hatırda tutularak gerekli tedbirler büyük bir ihtimamla saptanmış ve duyurulmuştur. Tabiplerin belirtilen konulara dikkate ederek yapacakları bu harekette, sıhhat çalışanlarının talepleri gündeme taşınarak, “düşünceyi yayma hakkı” kullanılacaktır. Bu tıp hareketler, Milletlerarası Çalışma Örgütü’nün Mukaveleleri, Avrupa İnsan Hakları Mukavelesi, Avrupa Toplumsal Kaidesi ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası uyarınca demokratik hak kullanımı niteliğindedir. Bu aksiyon sebebiyle sıhhat çalışanlarının soruşturmaya uğratılması, ulusal ve memleketler arası düzenlemeler ile yargısal kararlara karşıtlık oluşturacaktır. Gerçekten geçmişte emsal hareketlere katıldıkları münasebeti ile haklarında hukuka ters biçimde soruşturma başlatılan kamu vazifelileri hakkında beraat kararları verildiği üzere, idari süreçlerin hukuka karşıt olduğu da yargı mercilerince tespit edilmiştir.” biçiminde açıklama yaptı.

Hastaneler ve Poliklinikler Açık Mı?

TTB aksiyon sırasında hastaneler, poliklinlikler ve acillerin işleyişi hakkında, “Her G(ö)REV etkinliğinde olduğu üzere aksiyon müddetince acil hastalar, diyaliz hastaları, acil ve riskli hamileler, çocuk aciller, kanser hastaları, ağır bakım hastalarının bakımı aksamayacak, ağır bakım ve yatan hastaların tıbbi ziyan görmemeleri için özel çaba gösterilecektir.” dedi.

1) COVID-19 yahut COVID-19 kuşkusu ile başvuranların poliklinik ve klinik tedavilerine devam edilecek; öteki hastalarımıza nöbet nizamında sıhhat hizmeti verilecektir.

2) Sıhhat hizmeti sunulan tüm ünitelerde, acil teşhis ve tedavi endikasyonu olan hastaların bakımı aksatılmayacaktır. Acil servisler hareket mühletince gerektiğinde misyonlu tabiplerce destek edilecektir.

3) Acil hizmetin verilebilmesi için sıhhat kuruluşlarının acillerine ulaşımın istemeyerek de olsa engellenmemesi hedefiyle (aciller önünde uygunsuz toplanma, yürüyüşler nedeniyle trafik akışında kahra yol açma ve acil hasta getiren araçların gelişini zorlaştırma/olanaksızlaştırma üzere durumlara müsaade verilmemeli) tedbirler alınmalıdır. Bu konuda sıhhat çalışanlarının ve hastaların güvenliği öncelikle kurum idarecilerindedir.

4) Ağır bakım hastalarının -eylem nedeniyle- tedavilerinde hiçbir aksamaya yol açılmaması için her zamanki hassaslıkla hizmetin sürdürülmesine dikkat edilecektir.

5) Acil ve riskli hamilelere, diyaliz hastalarına ve kanser hastalarına sıhhat hizmeti sunulmaya devam edilecektir.

6) Servislerde yatarak tedavi görmekte olan hastaların her türlü tıbbi sürecinin aksatılmadan yürütülmesini sağlayabilecek sayıda sıhhat çalışanı, mesai dışı müddetlerde (gece ve hafta sonu nöbetleri, vb.) olduğu üzere servislerde hazır bulunacaktır.

7) Bütün sıhhat çalışanları hareket boyunca hasta ve yakınlarına hareketin hedefini açıklamalı, acil ve yatan hastalarımızın acı ve düşüncelerine hürmet eden bir biçimle aksiyon sürdürülmelidir.

8) Bu konular çağrıcı örgütlerin yöneticileri ve her ünitedeki temsilcileri tarafından da takip edilecek ve belirtilen çerçevede gerçekleşmesi için gayret sarf edilecektir. (BSHA- Bilim Ve Sıhhat Haber Ajans)