Deniz Petrol Platformu Nedir ?

tarafından
47
Deniz Petrol Platformu Nedir ?

Deniz Petrol Platformu Nedir ? YÖK, “Açık Deniz Sondaj Teknolojisi” ve “Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi” Programlarına 2022-2023 Yılından İtibaren Öğrenci Alınması hakkında karar aldı.

Deniz Petrol Platformu Teknoloji   

İlk Olarak Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde Başlayacak “Açık Deniz Sondaj Teknolojisi” ve “Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi” programlarından mezun olanlar, Karadeniz’de yer alan Doğal Gazın Üretim, İletim ve Dağıtım işlerinde vazife alacak.  Ülkemizin kalkınmasında stratejik kıymet teşkil eden petrol ve doğal gaz arama ve üretim faaliyetlerinde bilgi ve maharet seviyesi yüksek yerli ve ulusal insan kaynağı yetiştirmek üzere yükseköğretim alanında değerli bir adım atıldı. Yükseköğretim Şurası (YÖK), “Açık Deniz Sondaj Teknolojisi” ve “Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi” programlarına 2022-2023 yılından itibaren öğrenci alınmasını karara bağladı.

YÖK ile Türkiye Petrolleri Offshore Technology Center (TP-OTC) Ortasında Protokol

YÖK ile Türkiye Petrolleri Offshore Technology Center (TP-OTC) ortasında imzalanan protokol kapsamında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi bünyesinde açılacak “Açık Deniz Sondaj Teknolojisi” ve “Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi” kısımlarının tüm planlaması yapıldı. Programların öğretim elemanı, atölye ve laboratuvar gereksinimi belirlendi ve bu muhtaçlığa yönelik gerekli hazırlıklar tamamlandı. Buna nazaran kontenjanları 30 kişilik olacak kısımlarda bir yıl vadeli zarurî Yabancı Lisan (İngilizce) Hazırlık sınıfı bulunacak. Programların öğretim lisanı yüzde 30 İngilizce olacak. Programların teknik ayrıntıları ve tanıtım faaliyetlerinin belirlenmesi için de yol haritası oluşturuldu. Üniversite imkanları ve faaliyetleri, TP-OTC Zonguldak Çaycuma MYO iş birliği çerçevesinde yapılacak teknik seyahatler, burs/staj/iş garantisi, mevcut kütüphane durumu ve katkı sağlanabilecek noktalar incelendi.

 ​Program Mezunları Karadeniz’de Bulunan Doğal Gazın Üretim, İletim ve Dağıtımında Vazife Alacaklar

Bilimsel temellere dayalı teknik işçi gereksiniminin karşılanmasında ve sondajcılık kesiminin sorunlarına tahlil geliştirilmesinde kıymetli rol üstlenecek programlardan mezun olan öğrenciler Karadeniz açıklarında Filyos Bölgesinde bulunan doğal gazın üretimi, karaya iletimi ve dağıtımı alanlarında misyon alabilecek.

Mezunlar ayrıyeten TPAO, DSİ, MTA, Vilayetler Bankası üzere devlet kurumlarının yanı sıra yurt içi ve yurt dışı çalışmalar yapan özel şirketlerde de istihdam edilebilecek.

YÖK-TPAO İş Birliği Protokolü

Türkiye’nin, denizlerde petrol ve doğal gaz arama ve üretim faaliyetlerini yürüten ve ülkemize sondaj, arama ve üretim teknolojilerini kazandırmayı amaçlayan Türkiye Petrolleri OTC ile YÖK ortasında 11 Nisan 2022 tarihinde imzalanan protokol ile Türkiye için hem ekonomik hem de stratejik kıymete sahip bir mevzuda adım atılmıştı. Protokol ile, denizlerde petrol ve doğal gaz arama ve üretim faaliyetlerine yönelik olarak ülkemize bilgi ve maharet seviyesi yüksek mühendisler kazandırılması amaçlanıyor.

TP-OTC Faaliyetleri

Burs, istihdam ve staj dayanaklarının yanı sıra imzalanan protokol sayesinde TP-OTC’nin faaliyet gösterdiği Filyos civarındaki Zonguldak, Bartın ve Karabük üzere vilayetlerde, ülkemizin güç arz güvenliğine azami seviyede katkı sağlamak maksadında olan TP-OTC faaliyetlerinde muhtaçlık duyulan niteliği yüksek yerli ve ulusal insan kaynağının yetiştirilmesi emeliyle; YÖK tarafından öncelikli olarak bölge üniversitelerinde yeni meslek yüksekokullarının açılması, bu meslek yüksekokullarında eğitim alacak öğrencilerin gereksinim duyulması halinde yabancı lisan hazırlık sınıfı eğitimi almalarının sağlanması, TP-OTC faaliyetleri ile ilgili yeni açılacak kısımlara yerleşen öğrencilere burs dayanağı sağlanması, mezunların istihdam edilmesi, yeni kısım ve programların ihdas edilmesi ve açılacak programlarda verilecek eğitimin kalitesinin en üst seviyede tutulması konusunda gerekli takviye, birikim ve uzmanlık sağlanımı gerçekleştirilecek. TP-OTC’nin faaliyet gösterdiği platform idaresi, açık deniz sondaj faaliyetleri, açık deniz tabanı uygulamaları ve doğal gaz sürece operasyonlarında kullanılan her türlü makine, ekipman ve yazılım üzere yüksek teknoloji ve bilgi birikimi gerektiren eserlerin tasarımı ve üretimi emeliyle, bölgede var olan ve/veya yeni açılacak Ar-Ge merkezlerinin desteklenmesi, ortak geliştirilecek projelerin finanse edilmesi, ortak projelerin yürütülmesi ve ortak proje faaliyetleri sırasında bilgi ve deneyim paylaşımında bulunulması sağlanacak. (BSHA – Bilim ve Sıhhat Haber Ajansı)