Cezaevi Muaynelerinde Kelepçe Takılmasın !

tarafından
41
Cezaevi Muaynelerinde Kelepçe Takılmasın !

Cezaevi Muaynelerinde Kelepçe Takılmasın !

Türk Tabipleri Birliği (TTB) İnsan Hakları Kolu, Sağlık ve Toplumsal Hizmet İşçileri Sendikası (SES), Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), İnsan Hakları Derneği (İHD), Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) ve Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), cezaevlerindeki hayat ve sağlık hakkı ihlalleri ile mevt orucu hareketindeki Sibel Balaç ve Gökhan Yıldırım’ın sıhhat durumlarına ait 3 Ağustos 2022 günü TTB’de bir basın toplantısı düzenledi.

cezaevi , hükümlü

Basın toplantısında kelam alan TTB Merkez Kurulu Lideri Dr. Şebnem Korur Fincancı, cezaevlerinde uzun vakittir sıhhat sıkıntıları yaşandığını, ilaveten adil yargılanma ihlallerinin arttığını ancak Adalet Bakanlığı’nın bu meselelere kulak tıkadığını söyledi. Cezaevi muayenelerinde kelepçe takılmasına ve kolluk bulunmasına yönelik bir düzenlemenin “ayrımcılığın yine hayatımıza getirilmesi” olduğunu söyleyen Dr. Korur Fincancı, sıhhat hizmetlerine erişime dönük yeni düzenlemelerin de ayrımcı uygulamaları beraberinde getirebileceğini kaydetti. İHD İdare Konseyi üyesi Nuray Tercüman, Balaç ve Yıldırım’ın sıhhat durumlarına ait kısa bir bilgi verdi. Mahpusların insanca ömrün temel taleplerini lisana getirdiklerinin altını çizen Mütercim, “Biz ömür hakkının korunması için bu taleplerin karşılanmasını istiyoruz” diye konuştu. ÇHD İdare Heyeti üyesi Avukat Nazan Betül Vangölü Kozağaçlı, Gökhan Yıldırım’ın hapishanede kalamayacak durumda olduğunu ve infaz ertelemesi talep ettiğini aktardı.

Adli Yargılanma Hakkı

SES Ankara Şube Eş Lideri Kubilay Yalçınkaya mahpusların sağlığa erişim meselelerinden örnekler verdi, hem Sağlık hem de Adalet bakanlıklarını misyona çağırdı. Ortak basın açıklaması Ankara Tabip Odası İdare Şurası ve TTB İnsan Hakları Kolu üyesi Dr. Ayşe Uğurlu tarafından okundu. Dr. Uğurlu, sağlık emek meslek örgütleri, insan hakları örgütleri ve hukuk örgütleri olarak Sibel Balaç ve Gökhan Yıldırım’ın ömür hakkının korunması için başta adil yargılanma hakkı olmak üzere taleplerinin bir an önce karşılanması gerektiğini belirtti. İşkence, insanlık dışı ve onur kırıcı muameleye tabi olmama hakkının mutlak bir hak olduğunu söyleyen Dr. Uğurlu, Adalet Bakanlığı’nı Balaç ve Yıldırım’ın taleplerine kulak vermeye ve sorunu çözecek adımlar atmaya davet etti.