Askerlik Borçlanması Başvurusu ve Şartları 2022

tarafından
250
Askerlik Borçlanması Başvurusu ve Şartları 2022

Askerlik borçlanması er, erbaş ya da yedek subay hazırlık zaman dilimleri için geçerli olabilir. Askerlik borçlanması en önemli avantajı bu sürenin emekli olmadan önce geçen süreye eklenebiliyor olmasıdır.

Askerlik Borçlanma Şartları

Askerlik borçlanma hakkı tanınmasında amaç er, erbaş ya da yedek subay hazırlığı için geçen zamanda sigorta primleri yatmadığı için erkek çalışanlara yaşatılan haksızlığın giderilmesidir.

Askerlik borçlanma koşulları şunlardır:

 • Askerlik borçlanması aynı yılın asgari ücreti üzerinden hesaplanır.
 • SSK, BAĞKUR ya da Emekli Sandığına bağlı çalışan kişilerin askerlik borçlanmasına ait kurallar 6 ayda bir yenilenmektedir.
 • Askerlik borçlanması için tercih edilen süre kadar borçlanma yapılabilir. Yani toplam askerlik süresi boyunca veya arada tercih edilen kısmi bir süre kadar da borçlanılabilir.
 • Eğer borçlanacak kişi askerliğini yapmadı ise ya da herhangi bir nedenle askerlikten muaf ise askerlik borçlanması hakkını kullanması söz konusu olamaz.
 • Askerlik borçlanmasından yararlanmak isteyen kişinin askerde geçirdiği zaman içinde işvereni tarafından sigorta primi yatırıldı ise askerlik borçlanma hakkı kalmaz. Bu haktan yararlanılması için çalışanın sigorta priminin yatmamış olması gereklidir.
 • Yedek subaylık döneminde geçen süre askerlik borçlanması kapsamına alınmaz. Bu kapsamda değerlendirilen süre sadece yedek subay hazırlık süresidir.

Askerlik Borçlanma Müracaatı

Askerlik borçlanması başvurusu yapılabilecek yerler şunlardır:

 • Askerlik borçlanması yapmak isteyen kişi eğer SSK ya da BAĞKUR’ a bağlı çalışıyor ise bulunduğu ilde ya da ilçede yer alan Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü’ne veya ilçe Müdürlüğü’ne müracaat etmelidir.
 • Askerlik borçlanması yapmak isteyen kişi eğer Emekli Sandığı’na bağlı çalışmakta ise bu durumda başvuru evrakları ile birlikte çalıştığı kuruma müracaat edebilir.

İnternet Üzerinden Askerlik Borçlanması İşlemleri

Online olarak askerlik borçlanması yapılabilir. Başvuru sahibinin bağlı olduğu sigorta kapsamına göre giriş yapılacak adresler değişmektedir. Bununla birlikte izlenecek basamaklar arasında bir değişiklik yoktur.

Askerlik Borçlanması Başvurusu ve Şartları 2022

SSK Kapsamında Çalışan Kişilerin Online Müracaatı

SSK’ya bağlı çalışanların başvuru yapması için izlemesi gereken basamaklar şunlardır:

 • Başvuru için https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-4a-askerlik-borçlanmasi-basvurusu adresi kullanılabilir.
 • Ekranda ‘’Kimliğimi Şimdi Doğrula’’ yazısı seçilmelidir.
 • Başvuru yapmak isteyen kişi, için kendi tercihine göre kendisine en uygun olabilecek kimlik doğrulama yöntemini seçmelidir.
 • Daha sonra sitede yapılan yönlendirmeler takip edilerek askerlik borçlanmasımüracaatı işlemleri sonuçlandırılır.

BAĞKUR Kapsamında Çalışan Kişilerin Online Müracaatı

BAĞKUR’a bağlı çalışanların başvuru yapması için izlemesi gereken basamaklar şunlardır:

 • Başvuru için https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-4b-askerlik-borçlanmasi-basvurusu adresi kullanılabilir.
 • Ekranda ‘’Kimliğimi Şimdi Doğrula’’ yazısı seçilmelidir.
 • Başvuru yapmak isteyen kişi kendi tercihine göre, kendisine en uygun olabilecek kimlik doğrulama yöntemini seçmelidir.
 • Daha sonra sitede yapılan yönlendirmeler takip edilerek askerlik borçlanması müracaatı işlemleri sonuçlandırılır.

Askerlik Borçlanması Takibi

Askerlik borçlanması sorgulanması iki şekilde yapılabilir. İzlenebilecek yollar şunlardır:

 • Askerlik borçlanma sorgulaması telefon yolu ile yapılabilir.

Bu amaçla aranması gereken telefon numarası ALO 170’dir.

 • Askerlik borçlanma sorgulaması internet yolu ile yapılabilir. Bu amaçla kullanılabilecek adres alo170.gov.tr ‘dir. Bu adres üzerinden ‘’Canlı Destek’’ ile yardım alınır. Hatta bulunan uzmanlarla yazışma yolu ile istenen sorular sorularak konu hakkında detaylı bilgi alınabilir.

Askerlik Borçlanmasının Olumlu Yanları

Askerlik borçlanması avantajlı bir durumdur. Bu durumun en önemli avantajı erken emekliliğe imkan tanımasıdır. Özellikle ilk işe giriş tarihi yani sigorta başlangıcı 2000 yılı ve daha öncesi olan kişiler için daha da avantajlıdır. Erkek çalışanların askerlik borçlanması hakkından yararlanmaları, emekliliklerine dair hesaplanan prim günü ve yaş faktörü konusunda önemlidir. Bir örnek vermek gerekirse, ilk işe giriş tarihi 2000 yılı öncesine dayanan bir erkek çalışan için belirlenen emeklilik yaşı 60 ise, askerlik borçlanması sayesinde bu yaşı 59’a çekebilir.

Erken emekli olmak isteyen kişiler için askerlik borçlanması tavsiye edilen bir uygulamadır. Söz gelimi emekli olmasına sadece 1 yıl kalmış bulunan erkek çalışan, son yılı çalışmasına gerek olmadan, prim ödeyerek de geçirebilir.

Askerlik Borçlanmasının Olumsuz Yanları

Askerlik borçlanmasının dezavantajları incelendiğinde askerlik borçlanmasının yaş faktörü üzerinde her zaman olumlu bir rol oynamadığı görülür. Yeterli prim günü ödemesi bulunan erkek çalışanın böyle bir durumda borçlanması, hiç bir avantaj sağlamamaktadır. Böyle bir durum söz konusu ise emekli olunduğunda alınabilecek maaş miktarı askerlik borçlanması sonucu düşebilir. Bu nedenle konu iyice araştırılmadan başvuru yapılmamalıdır. Herkesin şartları farklı olduğu için askerlik borçlanması yaptırmak isteyen erkek çalışanlar, kendi durumlarına özel şartlar üzerinden araştırma yapmaları tavsiye edilir.

Askerlik Borçlanması Hesaplanması

Askerlik borcunun miktarı, bu başvuruyu yapan kişinin kazancının alt ve üst sınırına göre hesaplanır. Borcun hesap edilmesi için gereken temel rakamlar, başvuru yapılan zamanın rakamları esas alınarak yapılır. Askerlik borçlanması yapmak isteyen sigortalı kişinin primine esas teşkil eden kazancının % 32’si üzerinden hesaplama yapılır. Ödenmesi kararlaştırılan en yüksek rakam ise asgari ücretin % 32’sinin 7.50 katı olarak kararlaştırılmıştır.

2019 Yılı asgari ücret üzerinden hesaplama yapıldığında günlük bulunan ödenmesi gereken en düşük prim miktarı 27,28 TL, en yüksek ödenmesi gereken prim miktarı ise 204,65 TL olarak hesaplanmıştır.

2022 Yılı Çeşitli Süreler İçin Askerlik Borçlanması Tutarı

2022 Yılı süreleri için askerlik borçlanması miktarı hesaplandığında bulunan değerler şunlardır:

 • Başvuru yapan kişi, askerlik borçlanması için 20 aylık süreyi esas almak istediğinde ödemesi gereken en düşük miktar 16.373,76 TL’dir.
 • Başvuru yapan kişi, askerlik borçlanması için 18 aylık süreyi esas almak istediğinde ödemesi gereken en düşük miktar 14.736,38 TL’dir
 • Başvuru yapan kişi, askerlik borçlanması için 12 aylık süreyi esas almak istediğinde ödemesi gereken en düşük miktar 9.824,27 TL’dir
 • Başvuru yapan kişi, askerlik borçlanması için 6 aylık süreyi esas almak istediğinde ödemesi gereken en düşük miktar 4.912,13 TL’dir
 • Başvuru yapan kişi, askerlik borçlanması için 1 aylık süreyi esas almak istediğinde ödemesi gereken en düşük miktar 818,69 TL’dir

Askerlik Borçlanması Belgeleri

Askerlik borçlanma evrakları şunlardır:

 • Başvuru sahibinin Nüfus cüzdanı fotokopisi ve aslı,
 • Başvuru sahibinin askerlik borçlanma müracaat formu, ( Bahse konu form SGK’dan alınabilir aynı form internet üzerinden de alınabilir)
 • Başvuru sahibinin askerlikle ilgili bilgilerini içeren başvuru dilekçesi, (Dilekçenin kalıp şablonu askerlik şubesinden temin edilebilir.)
 • Başvuru sahibine ait askerlik yaptığını ispatlayan terhis belgesidir.

Askerlik şubesinden tedarik edilecek başvuru dilekçesi, doğrudan askerlik şubesi tarafından yazılmalıdır. Bahse konu formda kişinin askerlik süresi, hangi tarihler arasında askerlik yaptığı veya askerlik kapsamında sayılmayan günler gibi bilgileri içerir. Bu form askerlik şubesinde doldurulup, yine askerlik şubesince onaylandıktan sonra başvuru sahibinin en son çalıştığı yerdeki SGK Müdürlüğü’ne teslim edilir.

Evrakların teslimatı ile birlikte askerlik borçlanması başvurusu da başlamış kabul edilir. Başlangıç gününü takip eden ilk 30 gün içinde gerekli ödemenin yapılması kuralı bulunmaktadır. 30 Gün içinde ödeme yapılmadığı takdirde askerlik borçlanması başvurusu geçersiz sayılır.

Belgelerin tam olarak teslim edilmesi, başvurunun olumlu neticelenmesi açısından çok önemlidir. Müracaata cevap alma süresi kurumda bulunan askerlik borçlanması talep dosyalarının yoğunluğuna göre değişir.