Aile Sıhhati Çalışanları Fiyatlarında Önemli Bir Uygunlaştırma Yapılmalı

tarafından
32
Aile Sıhhati Çalışanları Fiyatlarında Önemli Bir Uygunlaştırma Yapılmalı

Sağlık Sen genel Lideri Semih Durmuş, Aile Sıhhati çalışanlarının fiyatlarında Önemli bir düzgünleştirme yapılması gerektiğini söyledi. Durmuş, öbür alanlarda çalışan sıhhat çalışanlarının meselelerine da değindi.

Sağlık-Sen genel reis Semih Durmuş, “Ek ödeme kanununda ve yönetmeliğinde Değerli düzenlemeler yapılmıştır. Yapılan bu düzenlemeler çalışanların Kıymetli bir kesitinde memnuniyet yaratmış lakin belirli hizmet sınıflarında ise beklentileri karşılamak bir yana Aka Hayal kırıklığına neden olmuştur. sıhhat hizmetleri bir bütündür. Yapılacak olan düzenlemelerin bu bütünlüğü bozmaması gerekmektedir. Fakat yapılmış olan düzenlemelerin kapsayıcı olmaması ve çalışanların Değerli bir bölümünün göz arkası edilmesi bozulmuş olan çalışma barışını daha da derinleştirerek sıhhat hizmeti sunumunda Aka bir memnuniyetsizlik yaratmaktadır. Bu nedenle önümüzdeki günler içerisinde mutlak surette bir kadro düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerekmektedir” dedi. Öncelikli olarak kurumlar ortası fiyat adaletsizliklerinin ortadan kaldırılması gerektiğine dikkat çeken Durmuş, “Bu bağlamda, birinci basamak sıhhat kuruluşlarında çalışanların teşvik ek ödeme kapsamına alınması gerekmektedir. 112 acil sıhhat hizmetlerinde misyon yapan sıhhat çalışanlarının ek ödemeleri ise, hastane acil servislerinde misyon yapan meslektaşlarının ek ödemeleri ile eş değer hale getirilmesi gerekmektedir” biçiminde konuştu.

“Aile Sıhhati Çalışanlarının Fiyatlarında Gerçekçi Bir Güzelleştirme Yapılmalı”

Aile hekimliği sisteminin sıhhatte dönüşümün en Kıymetli ayağını oluşturduğuna vurgu yapan Durmuş, “Aile sıhhati çalışanlarına reva görülen dayanak ve teşvik ödemeleri, sıhhat çalışanlarının alması gereken fiyat seviyesinin Fazla altında kalmıştır. Münasebetiyle bu durum aile sıhhati çalışanlarının Önemli bir fiyat kaybına neden olmaktadır. Bu da aile hekimliği sisteminden Aka bir kaçışa neden olacaktır. Bu nedenlerle aile sıhhati çalışanlarının fiyatlarında gerçekçi bir güzelleştirmenin yapılması Fazla Aka bir Ehemmiyet arz etmektedir” biçiminde konuştu.

“Taşrada misyon Yapan Eczacıların Beklentileri Karşılanmalıdır”

Kamu eczacılarının meselelerini da KİK toplantısında gündeme getiren Durmuş, “Eczacılık Değerli bir meslektir ve hasebiyle hak ettikleri değer verilmelidir. Bu bağlamda sıhhat Bakanlığı’na bağlı bir kurum olan TİTCK’ta çalışmakta olan eczacılara ön görülen fiyatların taşrada vazife yapan eczacılara da verilmesi hakkaniyet açısından önemlidir” dedi.

“Tavan ek Ödeme Çıkmazına nihayet Verilmeli”

Genel idari hizmetler ve Yardımcı hizmetler sınıfında misyon yapan sıhhat çalışanlarının Temel fiyatlarında artış yapılması gerektiğini söyleyen Durmuş, genel idari hizmetler sınıfı ve Yardımcı hizmetler sınıfı çalışanlarının sıhhat teşkilatının içerisinde en az fiyat Meydan kısmı oluşturduğuna dikkat çekti.

Durmuş devamında şu tabirleri kullandı:

“Ek ödemelere yapılan düzenlemelerden neredeyse hiç faydalanamıyor olmaları Aka bir eksikliktir. Dolayısı ile yapılacak olan düzenlemelerde genel idari hizmetler ve Yardımcı hizmetler sınıfında vazife yapanların tavan ek ödeme çıkmazına kesinlikle nihayet verilmelidir.”

“Bakanlık Merkez Teşkilatı ve Taşra Teşkilatı Fiyatlarında İstikrar Sağlanmalıdır”

Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatı ile bağlı Kuruluş ve kuruluşlarda vazife yapan sıhhat çalışanlarının üvey evlat muamelesi gördüklerini lisana getiren Durmuş, “Bakanlık merkez teşkilatında çalışanlar bütün Türkiye’ye hizmet vermekte ve belirlenen Temel siyasetlerin uygulayıcısı pozisyonundadır. sıhhat çalışanlarının ekonomik, özlük ve toplumsal haklarının uygulayıcısı olan merkez ve merkeze bağlı kuruluşlarda çalışanlar adeta cezalandırılmaktadır. Yapılan düzenlemelerde merkez ve taşra teşkilatı ahenginin bozulmamasına dikkat edilmelidir. Bakanlık merkez teşkilatında süreksiz vazifeyle çalışanlar bir kısım toplu mukavele haklarından faydalanmakta lakin takımı Bakanlık merkez teşkilatında olanlar faydalanamamaktadır. Düzenlemeler yapılırken çalışanlara bütüncül bir nazar açısıyla bakılmalıdır. Bir tarafı yaparken diğer tarafı yıkmak Olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Bu yüzden sıhhat Bakanlığı merkez teşkilatı ve taşra teşkilatı ortasında fiyat istikrarı sağlanmalıdır” tabirini kullandı.

“Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği İmtihanlarının Takvimi Belirlenmeli”

Nisan ayında yapılan KİK Toplantısında Vazifede Yükselme ve Unvan Değişikliği imtihanlarının 2023’ün birinci çeyreğinde yapılması konusunda mutabakata vardıklarını hatırlatan Durmuş, “Bu mevzuda hem tarihin ilan edilmesi hem de ilan edilecek olan takımların olabilecek en üst seviyede belirlenmesi yerinde bir karar olacaktır. İlanın bir Lahza Evvel yapılması, imtihana girecek olanların yeteri seviyede çalışabilmeleri için Değerli bir adım olacaktır. Ayrıyeten imtihanda sorulan soruların mahiyeti Fazla kıymetlidir. İmtihanda sorulan soruların güç olması nedeniyle ilan edilen takım sayısından daha az Namzet başarılı olabilmektedir. Bu nedenle hem kamunun muhtaçlığı görülememekte hem de çalışanlar kayba uğramaktadır. İmtihanların gayesi bilgi seviyesini tespit etmek değil atanacakların sıralamasını belirlemek olmalıdır” halinde konuştu.

“Promosyon Süreci Bir Lahza önce Tamamlanmalı”

Durmuş, sıhhat Bakanlığı tarafından bankalarla yapılmakta olan banka maaş promosyonu görüşmelerinin çalışanlar tarafından Aka bir dikkatle takip edildiğini lisana getirerek, “İllerde yapılmış olan banka maaş promosyonu muahedeleri daha üzerinden bir Yıl bile geçmeden manasını yitirmiştir. nihayet periyotta yaşanan ekonomik türbülanslar nedeniyle banka maaş promosyonlarının güncellenmesi zorunlu hale gelmiştir. bütün bu süreçler yaşanırken çalışanların fiyatlarında Değerli artışlar yapılmış olması ve bankaların bu değişen ekonomik bilgiler üzerinden değerlendirmeler yaptıklarında Fazla daha gerçekçi ve yüksek sayılara mutabakatlar yapılmaktadır. Bakanlığın banka maaş promosyonu konusunda üstlenmiş olduğu rol Fazla kıymetlidir. Beklentileri karşılayacak bir muahedenin yapılması sıhhat çalışanları tarafından memnuniyetle karşılanacaktır” dedi. (BSHA – ilim ve sıhhat Haber Ajansı)