2022 YKS Sonuçları, MEB ve YÖK’ün Başarısızlığını Göstermektedir

tarafından
43
2022 YKS Sonuçları, MEB ve YÖK’ün Başarısızlığını Göstermektedir

Eğitim Sen, YKS Sonuçlarını kıymetlendirdi. Açıklamada, “3 milyonu aşkın adayın katıldığı 2022 Yükseköğretim Kurumları İmtihanı (YKS) sonuçları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklamıştır. İmtihan barajının kalkması nedeniyle geçtiğimiz yıl 2,5 milyon olan aday sayısı, bu yıl 3 milyonun üzerinde olmuştur. 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) başvurduğu halde Temel Yetenek Testine (TYT) 226 bin,  Alan Yeterlilik Testine (AYT) 204 bin, Yabancı Lisan Testine (YDT) 36 bin aday girmemiştir” denildi.

Sendikadan şu açıklama yapıldı,

“YKS’ye giren 3 milyon adayın bir gün içinde sabah ve öğlenden sonra yapılan oturumlarla ‘başarı’ göstermesi beklenmiştir. Böylesi bir imtihan sisteminin her şeyden evvel insani olmayan bir nitelik taşıdığı ve milyonlarca gencin üzerinde ağır bir ruhsal baskı yarattığı ortadadır ve bu durum sendikamız tarafından daima eleştirilmektedir.

Geçtiğimiz yıllarda olduğu üzere, YKS’deki başarısızlık tablosunun bu yıl da devam ettiği görülmektedir. 2022 YKS sonuçlarının en dikkat alımlı tarafı sorulara verilen yanlışsız karşılıkların ortalamasının çok düşük kalmasıdır. Türkçe 40 soruda 19,358 ortalama; toplumsal bilimler 20 soruda 8,653 ortalama; temel matematik 40 soruda 8,170 ortalama; fen bilimleri 20 soruda 3,937 ortalama YKS’deki içler acısı durumu bütün açıklığıyla ortaya koymaktadır.

YKS puanlarının yığınsal dağılımı, öğrencilerin büyük kısmının en berbatta eşitlendiğini göstermektedir. Bütün alanlarda adayların büyük kısmının 200 puan ve altında kalmış olması bu durumun ispatıdır.

2022 YKS sonuçları, eğitimde çok berbat bir tablo ile karşı karşıya olduğumuzu gösterirken, milyonlarca gencimizi acımasız bir rekabete iten imtihan merkezli eğitim anlayışının YKS sonuçlarına nasıl olumsuz tesirleri olduğunu da görmek sıkıntı değildir.  Gençlerimiz eğitimlerini daha yüksek puan ve sıralama baskısıyla birbirleriyle yarışmak zorunda kalmadan, elenme korkusu yaşamadan sürdürebilmelidir.

SINAV MERKEZLİ EĞİTİM ANLAYIŞI DERHAL TERK EDİLMELİDİR

Eğitim sürecinin bütün kademelerinde olduğu üzere, yükseköğretim alanında da eğitimin niteliği ve akademik yeterlilikler başta olmak üzere çok sayıda sorun bulunmaktadır. Yükseköğretim sisteminde yaşanan zorluklara ve eşitsizliklere karşın üniversiteden mezun olan gençlerimize iktidarın en somut vaadi ise işsizlik olarak karşımıza çıkmaktadır. TÜİK bilgilerine nazaran, üniversite mezunu her dört gençten birisinin işsiz olması bu tespitimizi doğrulamaktadır.

Türkiye’de gerek liselere, gerekse üniversiteye girişte sorunun tek başına yapılan merkezi imtihanlar olmadığını, bilakis sorunun daha esaslı biçimde imtihanlara odaklanmış olan eğitim sistemi olduğu ve bu bahiste esaslı değişikliklere gidilmeden kalıcı tahlillerin üretilemeyeceği ortadadır. Münasebetiyle ilkokuldan başlayarak üniversiteye kadar, daima olarak yapılan imtihanlara endekslenmiş bir eğitim sisteminin nitelikli olması, öğrencilerimizin sahiden nitelikli eğitim alması mümkün değildir.

Eğitim sistemimiz çocuklarımızı ve gençlerimizi eğitmemekte, yalnızca yapılacak olan imtihanlara hazırlamaktadır. İktidar tarafından şuurlu olarak teşvik edilen ‘rekabete’ ve ‘yarışmaya’ dayalı ‘piyasacı eğitim’ anlayışı derhal terk edilmeli, öğrencileri birbiri ile rekabet eden değil, onları geliştiren, çok taraflı bilgi ve marifet kazandırıcı, nitelikli bir eğitim anlayışı benimsenmelidir.

Eğitim Sen, her öğrencinin kendi ilgi ve mahareti doğrultusunda hangi alanda okuyacağını kendisinin belirleyeceği bir eğitim sistemi oluşturulması için gerekli çalışmaların en kısa müddette başlatılmasını, bunun için öncelikle ‘sınav merkezli eğitim’ anlayışının terk edilmesi gerektiğini savunmaktadır. (BSHA – Bilim ve Sıhhat Haber Ajansı)