16. TÜRKÇİMENTO Milletlerarası Teknik Seminer ve Standı Antalya’da yapıldı

tarafından
27
16. TÜRKÇİMENTO Milletlerarası Teknik Seminer ve Standı Antalya’da yapıldı

16. TÜRKÇİMENTO Milletlerarası Teknik Seminer ve Standı sona erdi. Faaliyet çerçevesinde düzenlenen, “Yeşil Dönüşümde Yeni Dinamikler: “Çimentonun Geleceği ve Tavsiyeler” başlıklı oturumun akabinde bir Sonuç bildirisi yayımlandı. Bildiride yeni dinamikler yaratan, sürdürülebilirlik uygulamaların, ekonomik ve siyasi gelişmelerin gerçek okunarak hükümet siyasetlerine yansıtılması konusunda görüş birliği sağlandı.

Antalya’da düzenlenen 16. TÜRKÇİMENTO Milletlerarası Teknik Seminer ve Standı 224 firma ve 629 şahıs iştirakiyle sona erdi. “Yeşil Dönüşümde Çimentonun Geleceği” anne teması ile düzenlenen aktiflikte teknoloji- ekipman tedarikçisi firma sunumları yer aldı. Aktifliğin sonunda konusunda küresel manada uzman iştirakçilerle Yeşil Dönüşümde Yeni Dinamikler: “Çimentonun Geleceği ve Tavsiyeler” oturumu da yapıldı. Oturumun akabinde yayımlanan Sonuç bildirisinde, Dünya’daki yeşil güç dönüşümünün, ikmal güvenliğinin, finansmanın, teknoloji ve iklim değişikliği amaçlarının, Hariç dünya ile entegre olan Türkiye’yi direkt etkileyeceği kaydedildi.

Sonuç bildirisinde, “Önümüzdeki 30 yılın kurallarını, süreçlerini, piyasalarını belirleyecek, olan Doğu’dan Batı’ya Sıkıntı kayması, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrasında şiddeti artan güç krizi, fiyat enflasyonu, jeopolitik tansiyonlar, teknolojideki baş döndürücü ilerlemeler, finansman akımları, ticaret sapmaları, Avrupa’nın rekabet gücünü kaybetmesi ve gibisi – yeni dinamikleri ve oyun değiştirici gelişmeleri iyi okuyarak bunları vakit kaybetmeksizin Amel dünyası kararlarına ve hükümet siyasetlerine yansıtmak artık bir seçenek değil zorunluluktur” denildi.

Bildiride özetle şu görüşlere yer verildi:

“İçinde bulunduğumuz sürat ve teknolojik dönüşüm çağında süratli devinim edilmesi halinde Türk çimento bölümü dünya liginde Öbek atlama potansiyeline sahiptir. Proaktif siyasetlerle, itimat uyandıracak, yeşil dönüşümü hızlandıracak adımlarla bu fırsat penceresinden yararlanılması aciliyet arz etmektedir. Yalnızca fosil yakıt kullanımına dayalı üretim yapısı değil, geniş finansman imkanlarının sunulmasıyla ve güneş, rüzgar, jeotermal, hidrojen, amonyak, alternatif yakıt üzere yenilenebilir gücün önündeki pürüzlerin kaldırılması hayati Ehemmiyet taşımaktadır. aykırı takdirde, var kömür, petrokok ve atık ısı Geri kazanımının elverişli fiyatla tedarik edilmesi sektörel dönüşümün ve rekabette sürekliliğin sağlanmasına kâfi olmayacaktır.

-MUTLAKA YAPILMALI MODUNA GEÇİLMELİ-

Son yıllarda yüksek maliyetler ile elde edilen gücün yanı Dizi Özellikle çimento kesiminde “en yeni yenilenebilir enerji” olarak da tanımlanan, endüstride yüzde 30’un üzerinde yakıt tasarrufu sağlayabilecek güç verimliliği uğraşlarına ivme kazandırılmalı, “olsa güzel olur”dan “mutlaka yapılmalı” zorlamasına geçilmelidir.

Dünya’da birçok çimento üreticisi, güç idaresine bütüncül yaklaşım ve hakikat teknoloji sayesinde güç maliyetlerini yüzde 20’ye kadar düşürebildi. Bu stratejik yaklaşımda anahtar nokta maliyet düşürücü, kirliliği azaltıcı, verimlilik artırıcı amaçları belirlemek oldu. Ayrıyeten tesislerin rekabet gücünü yükseltecek, 2053 net sıfır karbon gayesine odaklanacak ileri teknoloji kullanımını sağlayacak, inovasyon ve AR-GE çalışmalarının bölüm içinde sinerji ve maliyet üstünlüğü yaratacak biçimde gerçekleştirmek Ehemmiyet taşıyor.

Firmaların iklim değişikliği ile uğraş kapsamında yeşil iktisat ve dönüşüm yatırımlarına proaktif biçimde Hariç finansman ve yatırım bulunması için Gerekli itimat ortamı yaratılmalı, yeni finans ve teşvik kanalları açmak için Özel bir Uğraş yürütülmelidir.

KAZAN-KAZAN İŞ BİRLİKLERİ…-

Ülke içinde sermaye, finansman, teknoloji ve güç arzında yaşamakta olduğumuz zahmetler ve iklim değişikliğinin zaruriliği bizi AB, ABD, Rusya ve Çin başta olmak üzere Aka global oyuncularla şuurlu bir strateji çerçevesinde “kazan-kazan” yerinde memleketler arası ortaklıklar ve Amel birlikleri geliştirmeye yöneltmelidir.

İnsan sermayesinin kalitesinin artırılması, bölümün ihtiyaçlarına nazaran geliştirilmesi, genç yeteneklerin bugünlerde yaşadığımız üzere ülkeden kaçışının önüne geçecek cazip imkanların yaratılması öncelik taşıyor. Ayrıyeten yeni nesillerin güç, finansman, iklim değişikliği, teknoloji, toplumsal mesuliyet anlayışlarının ebeveynlerinden Fazla farklı olduğunun şuurunda olarak geleceğin yatırımcıları, tüketicileri ve siyasi başkanları için ekolojik kalkınmanın “olmazsa olmaz” bir gereklilik haline geldiğini bütün karar ve siyasetlere yansıtmak gerekiyor. bütün paydaşlara geleceğe dönük ayakları yere basan istikamet duygusu vermek için, hükümet ile eşgüdüm içinde, uzun vadeli ve kapsamlı bir yeni vizyon hazırlamak zorundayız. 2023 vizyon gayelerinin gereğince tutturulamamasının nedenlerini de uygun kıymetlendirerek, uygulamaya dönük adımları, en yeterli dünya pratikleri ve kapasite güçlendirilmesi teklifleri de net bir formda belirlenerek gerçekçi bir “2030 Yeşil Dönüşümde Çimento Yol Haritası” ortaya konulmalıdır.

Toplantıdan çıkan başlıklar şöyle;

 • Proaktif siyasetlerle, itimat uyandıracak, yeşil dönüşümü hızlandıracak adımlar atmak, yeni finans ve teşvik kanalları açmak
 • Sanayide 30’un üzerinde yakıt tasarrufu sağlayabilecek güç verimliliği gayretlerine ivme kazandırmak
 • 2053 net sıfır karbon maksadına odaklanacak ileri teknoloji kullanımını sağlamak için inovasyon ve AR-GE çalışmalarını hızlandırmak
 • Büyük global oyuncularla şuurlu bir strateji çerçevesinde “kazan-kazan” tabanında milletlerarası paydaşlıklar ve Amel birlikleri geliştirmek
 • Yeni jenerasyonların güç, finansman, iklim değişikliği, teknoloji, toplumsal mesuliyet anlayışlarının ebeveynlerinden Fazla farklı olduğunun şuurunda olmak
 • Bu gayelerin somut bir biçimde derleneceği, gerçekçi bir “2030 Yeşil Dönüşümde Çimento Yol Haritası” ortaya koymak.

Yeşil Dönüşümde Yeni Dinamikler: Çimentonun Geleceği ve Tavsiyeler Sonuç Bildirisini Hazırlayan Adler:

 • Mehmet Öğütçü, Lider, The London Energy Club ve Küresel Resources Partners Group,
 • Cüneyt Kazokoğlu, Güç Dönüşümü ve İktisadı Yöneticisi, FGE
 • Hasan Aksoy, Araştırma Ünitesi Müdürü, SHURA
 • Dr. Gökçe Mete, Global Hidrojen Paydaş Platformu Kıdemli Müdürü,
 • Y. Bahadır Turhan, Yönetim Şurası Lideri, Solar 3GW
 • Prof. Dr. İskender Gökalp, ODTÜ Makine Mühendisliği Kısmı Öğretim Üyesi,
 • Onur Ünlü, CEO, ESCON Güç A.Ş.
 • Volkan Bozay, CEO, TÜRKÇİMENTO

Kaynak: (BYZHA) – ak Haber Ajansı